Matuklasan ang hakbang patungo sa Personal na Kagalingan kasama si Life Coach Eric North, mas kilala bilang “The Happiness Warrior”

25C2 25A9 2BTony 2BPowell 2BHappiness 2BWarrior 2BEric 2BNorth 2BJanuary 2B8 252C 2B2021 6

New York City, New York Oktubre 28, 2023 – Lahat ay nakatukoy sa katotohanan na ang buhay ay hindi kailanman patas at karamihan sa mga pagbabago nito ay hindi inaasahan. Gayunpaman, ito ay isang malaking pagsubok kapag ang kamalayan lamang ay hindi makatulong. Kailangan ang personal na pag-unlad at pagtingin sa buhay upang mabuhay at hindi lamang mabuhay. Bilang isa sa pinakamahusay at pinakamaraming karanasan na life coach, si Eric North ay narito upang magbigay ng hakbang tungo sa Personal na Dakila na maaaring tulungan ang bawat tao na lumaki nang organiko. Siya rin ay kilala bilang ‘The Happiness Warrior’ dahil siya ay lumalaban para sa kaligayahan, hindi para sa kanyang sarili kundi para sa lahat. Ang katotohanan na ang isang mabuting buhay ay pinipili at inilalapat at hindi lamang nakukuha ay hindi pa rin malinaw sa marami. Ang mga nakatukoy rin ay nabibigo na abutin ang pinakamataas na punto ng isang mabuting buhay. Wala nang alalahanin, dahil narito si Eric upang magbigay ng mga gawain na maaaring tulungan ang paghanap ng kadakilaan sa loob.

Tinitingnan ang buhay bilang isang laro, kailangan malampasan ang lahat ng mga takot at hanapin ang mga solusyon sa mga hadlang na nakapagpapabagal ng pag-unlad. Hindi ito tungkol sa pagkapanalo o pagkatalo kundi higit pa sa pag-aaral at paghanap ng karunungan sa bawat punto ng buhay. Mahalaga ang matutunan kung ano ang nagpapalakas sa isang tao sa buhay na tumutulong sa pagkakatuklas ng bagong sariling nilikhang kapangyarihan. Ang paghahangad ng kadakilaan ay maaaring makatulong upang makahanap ng mas malalim na kahulugan at layunin sa buhay na maaaring higit pa sa pagkakaroon lamang ng kabuhayan. Tinitingnan ang buhay bilang isang paglalakbay, palagi ang mga bagong pagkakatuklas at mga bagong pangako na nakahandang harapin. Ang pagiging pinakamagaling na sarili ay isang kapangyarihan sa loob na nagpapahintulot na ipagdiwang ang lahat ng mga liblib na posibilidad na may pagpapasya at paglalaan.

Upang maabot ang kadakilaan, kailangan malaman kung ano ang mga mabubuting bagay sa buhay na nagbibigay ng pakiramdam ng kadakilaan. Sa tamang pagtingin at pag-iisip, maaaring baguhin ng tao ang kanilang sarili. Kahit ang pinakamaliit na mga tagumpay ay maaaring makatulong upang abutin ang mas malalaking tagumpay sa buhay. Ang tamang pag-iisip at paniniwala sa sarili ay tumutulong upang malaman at piliin ang mga tama at desisyon sa bawat hakbang ng buhay. Iyon mga maingat na napiling desisyon ang nagbibigay ng malaking epekto. Ang buhay ay walang iba kundi ang pag-akmula ng iba’t ibang mga desisyon at gawa kasama ang kanilang mga kahihinatnan.

Hindi ito palagi tungkol sa pag-unlad kundi kinakailangan din ng katapangan upang mabagalan at maglaan ng oras upang ipagdiwang ang mabubuting bagay sa buhay na naroon o palagi nang naroon. Ang mga hadlang mula sa nakaraan ay kailangang ligtas na maproseso at patawarin na may isip na “Mas mabuting buhay ang nagsisimula ngayon.”

Ang katotohanan ay isang malakas na sangkap sa personal na aksyon. Walang sinuman ang ipinanganak sa mundo na may parehong mga kalagayan at pagkakataon. Ang iba ay agad na pinagsupil at itinakwil ng lipunan at ang buhay ay maaaring magmukhang malungkot. Ang iba ay ipinanganak sa buhay na may maraming pagkakataon at masaganang pagpipilian. Kung ito ay maghahatid ng tagumpay o kabiguan, nakasalalay sa pagtingin at pag-iisip na itinakda ng isa para sa kurso ng aming mga buhay. Ang mga matatag sa kanilang personal na paniniwala, mapagpasya, at hindi takot na harapin ang paghihirap o kahirapan; ay maaaring aktibong anyuhin ang kanilang kapalaran sa pamamagitan lamang ng purong kagustuhan at pagpapasya kahit anong kalagayan nila ngayon. Kailangan ang hindi mababaluktot na hanay ng mga personal na pangunahing prinsipyo batay sa paniniwala, katotohanan, at integridad. Ang kagustuhan na lumaban laban sa mga nakapipighing na norma ng lipunan at mabuhay nang buo ang susi dito.

Ito ay isang proseso ng pagpapatunay sa sarili, pagiging totoo, at pagkakatuklas ng mga personal na kapangyarihan na lumalakad sa buhay. Karamihan sa mga tao ay takot na ipakita ang kanilang tunay na sarili na may pag-iisip na sila ay mapapailalim at bukas sa kritisismo at pagtatawanan. Ang gayong hindi makatwirang mga takot at hadlang sa damdamin ay maaaring panatilihin ang isa sa ligtas ngunit makasira din sa paglago at potensyal ng tao. Parang ang tunay na sarili ay nasa ilalim lamang ng ibabaw at hinihintay na ilabas at maaaring gawin lamang sa pamamagitan ng pamumuhay sa katotohanan habang tinatanggap ang mga pangunahing prinsipyo. Hindi kinakailangan na mabuhay sa paradaym ng kahihiyan at pagkamuhi sa sarili o panatilihin ang magagandang bahagi ng ating kaluluwa at espiritu na nakatago kung ito ay maaaring tanggapin ng bawat tao.

Bilang ‘The Happiness Warrior”, si Eric ay mayroong sapat na kaalaman kung paano lumakad sa paghahangad na ito ng kadakilaan, at upang gawin iyon, kailangan malaman kung paano i-activate ang pag-iisip. Ang subkonsyus at pinakamalalim na mga pag-iisip at damdamin ay nakatago dahil sa kakulangan ng pag-unawa sa sarili at pag-iisip sa loob. Gayunpaman, sumusunod sa mga tamang gawain ay maaaring makatulong upang makahanap ng layunin, intensyon, at mas malaking inner happiness sa buhay. Una, kailangan harapin ang nararamdaman at damdamin na dinaranas araw-araw nang walang pagkiling. Pangalawa, hindi ito maganda o masama. Ito ay kung ano ang gagawin sa buhay. Ang paghatol at kahihiyan ay walang lugar sa isang tunay na dakilang buhay. Mahalaga na tandaan na ang pagkamit ng buong paghahari sa buhay ay imposible. Kaya ito ay isang patuloy na proseso. Matuklasan pa ang mga lihim tungkol sa buhay kay Eric North, o kilala bilang ‘The Happiness Warrior’, sa www.thehappinesswarrior1.com.

Media Contact

Tom Estey Publicity & Promotion

tomestey@icloud.com

518 248 6174

http://tomestey.com

Source :Tom Estey Publicity & Promotion