Ipinataas ng mga distrito ng paaralan ang buwis sa ari-arian sa mga tahanan at negosyo sa Cook County, ayon kay Pappas

38 4 Pappas: School districts hiked property taxes on Cook County homes, businesses

CHICAGO, Oktubre 30, 2023 — Isang pagsusuri sa mga bill ng buwis sa ari-arian na may halagang 1.8 milyong sa Cook County para sa 2022 ay nagpapakita na ang mga distrito ng paaralan ang pangunahing responsable sa mga mabibigat na bill ng buwis na dapat bayaran sa Disyembre 1, ayon sa Treasurer na si Maria Pappas.

Ang mga distrito ng paaralan ang pangunahing responsable sa mga pagtaas sa mga bill ng buwis sa Cook County na dapat bayaran sa Disyembre 1, ayon sa isang bagong pag-aaral.

Ang medianong residential na bill ng buwis sa hilagang at hilagang-kanlurang mga suburb ay tumaas ng 15.7%, ang pinakamalaking porsiyento ng pagtaas sa loob ng hindi bababa sa 30 taon, ayon sa nakitang pag-aaral. Ang mga mas mataas na bill ng buwis ay resulta ng mga nadagdag na levy o halaga ng perang hiniling ng mga distritong nagbabayad ng buwis at isang paglipat ng pasanin ng buwis sa mga may-ari ng bahay mula sa mga negosyo dahil sa muling pagtatasa sa hilagang mga suburb.

Sina Hal Dardick at Todd Lighty ng Tanggapan ng Treasurer ang nanguna sa pag-aaral. Hinirang ni Pappas ang dating manunulat na pang-imbestigasyon ng Chicago Tribune upang pamunuan ang pag-iisipan ng kanyang tanggapan. Ang pag-aaral ay ang pinakabagong bahagi ng Mga Pag-aaral ni Pappas, isang serye ng pagsusuri ng komplikadong sistema ng buwis sa ari-arian na makukuha sa cookcountytreasurer.com.

Mga nakitang katotohanan ng pag-aaral:

  • Sa 940 ahensiyang nagbabayad ng buwis sa county, 676 o 71.9% ay nagtaas ng buwis.
  • Ang halaga ng buwis na binabayaran ng mga may-ari ng ari-arian sa buong county ay tumaas ng higit sa ₱909 milyon mula ₱16.7 bilyon hanggang ₱17.6 bilyon, isang pagtaas na 5.4% mula noong 2021. Ang mga may-ari ng bahay ang nagbabayad ng ₱599.1 milyon, o dalawang-katlo ng pagtaas, habang ang mga ari-arian pangkomersyal ay kumukuha ng isang-katlo at nagbabayad ng karagdagang ₱314.4 milyon.
  • Sa bagong muling pinag-aralan na hilagang at hilagang-kanlurang mga suburb, ang buwis ay tumaas ng ₱331 milyon – na may ₱387 milyong o 12.9% na pagtaas sa mga tirahan at isang ₱56 milyong o 2.7% na pagbaba sa mga ari-arian pangkomersyal.
  • Sa timog at timog-kanlurang mga suburb, ang buwis ay tumaas ng ₱173 milyon mula ₱3.88 bilyon hanggang ₱4.06 bilyon. Ang buwis sa mga tirahan ay tumaas ng ₱98 milyon, o 4.1%, mula ₱2.4 bilyon hanggang ₱2.5 bilyon, habang ang buwis sa mga ari-arian pangkomersyal ay tumaas ng ₱75 milyon, o 5.1%, mula ₱1.48 bilyon hanggang ₱1.56 bilyon.

Cook County ay hinati sa tatlong lugar para sa muling pagtaya: ang lungsod ng Chicago, hilagang mga suburb at timog mga suburb. Ang tagataya ng county ay nagkakalkula ng mga bagong halaga ng mga ari-arian sa bawat rehiyon bawat tatlong taon, isang proseso na kilala bilang triennial na muling pagtaya.

Ang mga halaga ng ari-arian ay isa sa mga factor sa komplikadong sistema ng buwis sa ari-arian. Ang mga lokal na yunit ng pamahalaan ay nagtatatag ng mga levy ng buwis na nagtatakda kung magkano ang kailangan nilang pera upang magpatuloy. Ang mga tinataya at halaga ng mga levy ay nagtatakda ng mga rate ng buwis, na iba’t ibang sa pagitan ng mga komunidad.

Pinapahintulutan ng batas ng estado ang mga distrito ng paaralan na taasan ang buwis ng hanggang sa nakaraang taon na pagtaas ng consumer price index, o 5%, alinman sa mas mababa. Dahil tumaas ang CPI ng 7% noong 2021, pinayagan ang mga distrito ng paaralan na magtaas ng 5%. Ngunit mas mataas ang kabuuang porsiyento ng pagtaas, bahagi dahil sa isang bagong probisyong tinatawag na recapture.

Ang recapture, na naging epektibo sa taong buwis ng 2021 dahil sa pagbabago sa batas ng estado, nagpapahintulot sa mga paaralan at iba pang mga katawang nagbabayad ng buwis na makuha muli ang pera na ibinalik sa mga may-ari ng ari-arian kung ang kanilang mga pagtataya ay bumaba dahil sa Illinois Property Tax Appeal Board, mga korte ng estado o mga tanggapan ng county.

Ang recapture ay nagkakahalaga ng ₱203.7 milyon sa buong county para sa 2022, isang pagtaas na ₱72.7 milyon mula noong nakaraan.

Mga mahalagang pagtaas sa halaga ng perang sinabi ng lungsod ng Chicago at Chicago Public Schools na kailangan nilang gamitin, kasama ang probisyon ng recapture at mas mataas na mga bill ng tax increment financing district, ay nagtaas sa kabuuang pasanin ng buwis sa ari-arian sa Chicago ng ₱410 milyon mula ₱7.65 bilyon hanggang ₱8.1 bilyon. Ito ay nahahati bilang isang pagtaas na ₱296 milyon, o 7.8%, sa mga ari-arian pangkomersyal at isang pagtaas na ₱115 milyon, o 3%, sa mga tirahan.

Chicago Public Schools ay nakakuha ng ₱50.8 milyon para sa taong buwis ng 2022. Bilang isang home rule na lungsod, ang lungsod ng Chicago ay hindi makakakuha ng buwis, dahil ang batas ng estado ay tumutukoy lamang sa mga hindi home rule na komunidad.

Napakita ng pag-aaral ng Treasurer na sa buong Cook County noong 2022, ang halaga na dapat bayaran sa mga tax increment financing district ay tumaas ng ₱124.6 milyon mula ₱1.43 bilyon hanggang ₱1.56 bilyon. Ang mga pagtaas ng TIF district ay nagsasaklaw ng humigit-kumulang 13.7% ng kabuuang pagtaas sa halaga na dapat bayaran ng mga may-ari ng ari-arian sa buong county.

Ang mga Second Installment 2022 na mga bill ng buwis ay itatakda upang ipadala sa Nobyembre 1 at dapat bayaran sa Disyembre 1. Ang mga may-ari ng ari-arian na hindi naghihintay na dumating sa koreo ang kanilang mga bill ay maaaring magbayad ng kanilang mga buwis ngayon sa cookcountytreasurer.com. Tinatanggap ang bahaging pagbabayad.

PINAGMULAN: Tanggapan ng Treasurer ng Cook County