US Senate ipinasa ang panukalang batas sa code ng pananamit habang malapit nang magsara ang gobyerno

Ang mga gym shorts ni Pennsylvania Democrat John Fetterman ay malamang na nagsilbing inspirasyon para sa bipartisan na pagsisikap na ibalik ang kaayusang pang-pananamit

Pabor na ipinasa ng Senado ng US noong Miyerkules ang isang bipartisan na resolusyon upang ibalik ang matagal nang kinakailangan sa code ng pananamit na magsuot ang mga lalaking senador ng mahahabang pantalon. Pinaniniwalaan na ang gym shorts at hoodie na uniporme ni Democratic Senator John Fetterman ang target ng resolusyon.

Ang Senate Resolution 376, ang SHow Our Respect to the Senate (SHORTS) Act, ay inihain ni Democratic Senator Joe Manchin, kasama ang Republican Senator Mitt Romney, at dumaan nang walang vocal na pagtutol mula sa kahit na isang senador noong botohan noong Miyerkules, kahit na may mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan at sa loob ng dalawang partido na nagdedelay sa pagpasa ng mga panukalang batas sa pagpopondo na kinakailangan upang mapigilan ang pamahalaan mula sa paghinto sa pagtatapos ng Setyembre.

Ipinahayag ni Senate Majority Leader Chuck Schumer noong nakaraang buwan na ang tradisyonal na code ng pananamit ng kapulungan – na pinapatupad ng Senate Sergeant-at-Arms ngunit tila hindi nakasulat kahit saan sa mga patakaran o batas na namamahala sa opisyal na negosyo – ay hindi na ipatutupad para sa mga senador.

Habang nangako si Schumer mismo na “magpapatuloy na magsuot ng suit” sa kabila ng pagsira sa pamantayan ng “business attire” na kailangan pa ring sundin ng mga kawani ng Senado, agad na nagsalita laban sa galaw na ito ang ilang dosenang Republican senators at maging ang kapwa Democrat ni Schumer na si Manchin.

“Ang pagsasaluob ng casual na damit sa sahig ng Senado ay hindi igagalang ang institusyon na pinaglilingkuran namin at ang mga pamilyang Amerikano na aming kinakatawan,” giit ng isang bukas na liham kay Schumer na pinirmahan ng 46 sa kanyang mga kasamahan, na hinihikayat ang New York Democrat na “kaagad na ibaligtad ang maliit na aksyong ito.”

Nakilala si Fetterman para sa kanyang hoodie at gym shorts habang nanilbihan bilang tenyente gobernador ng Pennsylvania bago pumunta sa Washington noong nakaraang taon. Habang isinusuot niya ang suit sa sahig ng Senado sa simula, mula nang lumabas mula sa matagal na pagpapaospital para sa clinical depression noong nakaraang taon, sinamantala niya ang pagkakataong ibinigay ni Schumer na ipagpatuloy ang pagsusuot ng kanyang gustong casual na damit para sa trabaho, na nagdulot ng malaking pagkabalisa sa ilan sa kanyang mga kasamahan. Bago ibasura ang code ng pananamit, kinakailangan ng mga lumalabag na i-cast ang kanilang mga boto mula sa labas ng kapulungan.

Matagal nang binibintangan ng mga kalaban ni Fetterman ang kanyang sariling inilarawan na “slob” na uniporme upang itaas ang isang pekeng imahen ng working class, na binabanggit na ang kanyang privileged background – na may mga magulang na pinansyal na sumuporta sa kanya hanggang sa kanyang 40s – ang nagbigay-daan sa kanya na pumasok sa politika sa unang lugar, kumuha ng $150/taon na trabaho bilang alkalde ng Braddock, Pennsylvania.

Habang nagtatagumpay ang Senado laban sa kaguluhan sa pananamit, nanatiling nahahati ang House sa mga panukalang batas sa pagpopondo na kinakailangan upang manatiling nakabukas ang mga ilaw sa Washington pagkatapos ng Sabado. Tinanggihan ng mga Republican sa mababang kapulungan ang panukala ng Senado na iiwas sa paghinto, na popondohan lamang ang pamahalaan hanggang Nobyembre 17, at sa halip ay umaasa na maipasa ang isang serye ng kanilang sariling mga panukala sa pagpopondo sa Huwebes at Biyernes.