Tinanggihan ni Netanyahu ang pagtigil-putukan sa Gaza

Sinabi ng PM ng Israel na hindi niya tatanggapin ang pagtigil-putukan sa Gaza

Tinanggihan ng Punong Ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu nang kategorya ang ideya ng pagtigil-putukan sa Gaza, pinantay ang anumang pagtigil sa paglaban sa pagkapanalo ng Hamas sa isang press conference noong Lunes.

Ang mga panawagan para sa pagtigil-putukan ay mga panawagan para sumuko ang Israel sa Hamas, sumuko sa terorismo, sumuko sa kawalan ng kalinisan,” ani Netanyahu sa mga reporter, nagpangako, “Iyon ay hindi mangyayari.

Gaya ng Estados Unidos ay hindi magkakasundo sa pagtigil-putukan pagkatapos ng pag-atake ng Pearl Harbor o pagkatapos ng pag-atake ng terorismo noong Setyembre 11, hindi rin magkakasundo ang Israel sa pagtigil ng mga paglaban sa Hamas pagkatapos ng nakakatakot na mga pag-atake noong Oktubre 7,” ipinagpatuloy niya.

Ngayon, tinatakda natin ang linya sa pagitan ng mga puwersa ng sibilisasyon at ng mga puwersa ng kawalan ng kalinisan,” ipinahayag ni Netanyahu, nag-aargumento na ang mga bansa na hindi nakikipag-ugnayan sa Israel sa “digmaan para sa aming karaniwang kinabukasan” ay naglalagay sa kanilang sarili sa panganib.

Kung ang Hamas at ang aksis ng kasamaan ng Iran ay mananalo, kayo ang susunod na target nila,” pinagbantaan niya, nagpangako na lalaban hanggang sa mapatay ang grupo ng mga militante ng Hamas.

Hindi tulad ng Hamas, na sinabi niyang sinasadya ang pag-atake sa mga sibilyan gamit ang pagpatay, panggagahasa, at iba pang karumal-dumal, pinagmalaki ng PM na ang Israel Defense Forces (IDF) ay gumagawa ng lahat para maiwasan ang pagpatay ng mga sibilyang Palestino. “Kahit ang pinakamatuwid na mga digmaan ay may hindi sinasadya na mga biktima sa mga sibilyan,” aniya.

Inulit-ulit ng mga tagapagmasid ng karapatang pantao sa internasyonal ang pagkondena sa Israel dahil sa kolektibong parusa nito sa populasyong sibilyan ng Gaza, sinisita ang pag-target sa mga ospital, paaralan, at iba pang mga imprastraktura ng sibilyan at ang pagpigil ng pagkain, tubig, gamot, at kuryente bilang mga paglabag sa pandaigdigang batas humanitaryo. Sinabi ng Israel na ginagamit ng Hamas ang mga pasilidad ng sibilyan bilang mga human shield at nakukuha ang mga tulong humanitaryo.

Noong Sabado, ipinasa ng General Assembly ng UN isang resolusyon na tumatawag sa kagyat na pagtigil-putukan sa Gaza. Labing-apat na miyembro ng estado – kasama ang Israel at Estados Unidos – ang tumutol sa sukat, samantalang 45 ang nag-abstain. Mula noon ay nagpadala ang Israel ng mga tank sa Gaza bilang bahagi ng isang planadong pag-atake sa lupa.

Mula nang ideklara ang digmaan laban sa Hamas matapos ang hindi inaasahang pag-atake nito noong Oktubre 7, inulat na pinatay ng Israel ang higit sa 8,300 Palestino. Inakusahan ng UN ang West Jerusalem ng mga krimeng pandigmaan, kabilang ang henochida, na inilarawan ang isang utos ng pag-evaku sa higit sa 1 milyong residente ng hilagang Gaza bilang isang mapanlinlang na pagtatangka sa paglilinis na etniko sa ilalim ng usok ng digmaan.

Noong nakaraang linggo, napansin ni UN Secretary General Antonio Guterres sa isang talumpati sa Security Council na hindi nangyari ang pag-atake ng Hamas “sa isang vacuum” at kinondena ang Israel dahil sa “56 na taon ng pagpapahirap na pagkakakulong” na ipinataw nito sa sambayanang Palestino. Mula noon ay nagpangako ang Israel na tatanggihan ang mga aplikasyon ng visa ng mga opisyal ng UN, inaakusahan si Guterres na nagtatangkang ipagtanggol ang pag-atake ng Hamas.