Sinampahan ng kaso ang Instagram dahil sa mga alalahanin sa kalusugan ng isip

Ang social media platform ay sinampahan ng reklamo tungkol sa kalusugang pangkaisipan

Ang mga attorney general ng 41 estado ng US at Washington, DC ay naghain ng isang federal na reklamo laban sa Instagram at ang kanyang magulang na kompanya na Meta, na nagsasabing ang popular na social media platform ay nakikibahagi sa isang nagpapatuloy na krisis sa kalusugan ng pag-iisip sa mga kabataan.

“Ang Meta ay nagamit ng makapangyarihan at walang katulad na teknolohiya upang makahikayat, makapag-engage at sa huli ay makahuli ng kabataan at mga teens,” ayon sa legal na reklamo, na idinagdag na “ang kanyang motibo ay kita.”

Ang reklamo ay nagsasabing ang Meta ay sinadya na nakahikayat ng mga kabataan sa paggamit ng compulsive ng social media sa pamamagitan ng pag-adopt ng iba’t ibang paraan upang tiyakin na sila ay gagastos ng kasing dami ng oras sa paggamit ng serbisyo. Ito ay kahit ang Meta ay nakatuklas na ang mga kabataan ay mas marupok sa pangangailangan ng pag-apruba mula sa kanilang mga kapwa, madalas sa anyo ng ‘likes’ ng kanilang nilalaman sa online, ayon sa reklamo.

“Ang mga kompanya ng social media, kabilang ang Meta, ay nakontribusyon sa isang pambansang krisis sa kalusugan ng pag-iisip ng kabataan at sila ay dapat na panagutin,” ayon kay New York Attorney General Letitia James, isa sa mga opisyal na pumirma sa reklamo.

Ito ay nagsasabing ang Meta ay nakikilahok din sa “mapanlinlang” na paraan upang itago ang panganib ng kanilang produkto, lumabag sa mga batas sa proteksyon ng konsumer sa proseso, pati na rin na nagsasabing ito ay nagkokolekta ng data ng user mula sa mga bata na mas bata sa edad na 13 – isang paglabag sa Children’s Online Privacy Protection Act.

Bilang tugon, sinabi ng Meta sa isang pahayag na sila ay “nadismaya na sa halip na magtrabaho ng produktibo kasama ng mga kompanya sa industriya upang lumikha ng malinaw at angkop sa edad na mga pamantayan para sa maraming apps na ginagamit ng mga teens, ang mga attorney general ay pumili ng landas na ito.” Idinagdag ng Meta na sila ay “nakapagpasok na ng higit sa 30 tools upang suportahan ang mga teens at kanilang pamilya.”

Ang Meta, kasama ng iba’t ibang kompanya ng social media, ay nakaharap na ng daan-daang mga reklamo sa Estados Unidos mula sa mga pamilya at distrito ng paaralan tungkol sa negatibong epekto nito sa pag-unlad ng mga kabataan. Gayunpaman, ang mga reklamong isinampa noong Martes ay kumakatawan sa pinakamalaking hukuman hanggang ngayon.

Noong taong ito, isang reklamo ay isinampa ng mga abugado na kumakatawan sa higit sa 100 pamilya sa US laban sa iba’t ibang kompanya ng social media, kabilang ang Meta, Snapchat at TikTok, na nagsasabing ang kanilang mga produkto ay nagdudulot ng pinsala sa mga kabataan. Ang kaso ay patuloy pa.

Noong Marso ng nakaraang taon, isang hukuman sa Russia ay nagbawal sa Facebook at Instagram sa buong bansa, na nagsasabing ang kanilang magulang na kompanya na Meta ay “extremist.” Sa isang pagdinig, inakusahan ng Moscow security services ang Meta ng pagpapalaganap ng isang “alternative reality” kung saan “ang pagkamuhi sa mga Ruso ay muling pinag-init.” Dinagdag na ito ay naglalagay ng isang maling narrative tungkol sa alitan sa pagitan ng Russia at Ukraine.