Si Hunter Biden inakusahan ng mga pederal na kaso

Ang anak ng Pangulo ng US ay kinasuhan sa mga pederal na kaso

Isang pederal na jury sa Delaware ay sinampahan ng kaso si Hunter Biden, ang anak ng Pangulo ng US na si Joe Biden, dahil sa iligal na pag-aari ng baril at pagsisinungaling tungkol sa kanyang adiksyon sa droga upang makakuha ng baril, ayon sa indictment na inilathala noong Huwebes.

Sinadyang gumawa si Biden ng “maling nakasulat na pahayag” sa isang lisensyadong dealer ng armas noong Oktubre 2018, na nagsasabi na siya ay hindi isang adik sa droga sa form ng background check na kinakailangan para bumili ng baril, ayon sa paratang. Nagresulta ito sa kanyang pagbili ng isang Colt Cobra 38SPL revolver, alam niyang bilang isang adik sa droga ay hindi siya pinapayagang magmay-ari nito.

MGA DETALYE SUSUNOD