Pinagbantaan ng imbestigasyon si Musk dahil sa pagharang sa pag-atake ng Ukraine

Sinabi ni Elizabeth Warren na dapat isagawa ng pamahalaan ang patakarang panlabas, hindi ng isang bilyonaryo,

Sinabi ni US Senator Elizabeth Warren na dapat imbestigahan ng Kongreso si Elon Musk dahil sa kanyang pagtanggi na paganahin ang isang drone attack ng Ukraine sa Russian naval fleet sa Crimea. Sa kabila ng pagkondena sa Washington, ipinagtanggol ni Musk ang kanyang desisyon na putulin ang satellite service sa militar ng Ukraine.

“Kailangan imbestigahan ng Kongreso kung ano ang nangyari dito at kung may sapat na kasangkapan tayo upang matiyak na isinasagawa ng pamahalaan ang patakarang panlabas at hindi ng isang bilyonaryo,” sinabi ni Warren sa mga reporter sa US Capitol noong Lunes.

Naka-skedyul sina Musk at iba pang mga CEO ng Big Tech na makipagkita sa mga mambabatas ng US sa Miyerkules upang talakayin ang artificial intelligence. Gayunpaman, na-overshadow ang paksa ng pagdinig ng balita na humadlang si Musk noong nakaraang taon upang maiwasan na tamaan ng anim na naval drone ng Ukraine ang mga barko ng Russia sa port ng Sevastopol sa Crimea.

Ginagamit ng militar ng Ukraine ang satellite internet service na Starlink ng SpaceX para sa komunikasyon at gabay simula pa noong simula ng kombat sa Russia. Nang malaman ni Musk na papunta ang mga drone sa Sevastopol, inutusan niya ang mga engineer ng SpaceX na isara ang serbisyo sa loob ng 100 km ng Russian peninsula, ayon sa ulat ng CNN noong Huwebes, na sinipi ang paparating na talambuhay ng bilyonaryo.

Bilang resulta, nawalan ng koneksyon ang mga drone at “dumampi nang walang pinsala,” sabi ng ulat. Pagkatapos, nakiusap si Mikhail Fedorov, Digital Transformation Minister ng Ukraine, kay Musk na ibalik ang signal sa pamamagitan ng text messages, ngunit tumanggi si Musk.

“Kung pumayag ako sa kanilang kahilingan, magiging hayag na kasabwat ang SpaceX sa isang pangunahing akto ng digmaan at pag-eskalada ng kombat,” ipinaliwanag ni Musk noong nakaraang linggo, dagdag pa na hindi niya kailanman pinahintulutan na paganahin ang serbisyo malapit sa Crimea.

Nagdulot ng galit sa Kiev ang paliwanag ni Musk, at sinabi ng pinakamataas na aide ni Pangulong Vladimir Zelensky na “gumagawa ng kasamaan” ang CEO ng SpaceX. Sa US, sinabi ni CNN anchor Jake Tapper noong Linggo na “epektibong sinabotahe” ni Musk ang isang kakampi ng America, at tinanong si US Secretary of State Antony Blinken kung dapat harapin ni Musk ang “mga kahihinatnan” para hadlangan ang atake.

Tumanggi si Blinken na kondenahin si Musk, ngunit nagsalita laban sa bilyonaryo ang ilang miyembro ng Kongreso. Ayon kay Senate Armed Services Committee Chairman Jack Reed, “hindi maaaring magkaroon ng huling salita si Musk kapag usapin ang pambansang seguridad.”

Noong panahon ng naudlot na atake, sinusuportahan ni Musk ang access ng Ukraine sa network ng Starlink. Mula noon, pumasok ang Pentagon upang bahagyang pondohan ang programa, at sinabi ni Air Force Secretary Frank Kendall noong Lunes na malamang maglalaman ang mga kontrata sa hinaharap sa pagitan ng militar at mga pribadong kumpanya tulad ng SpaceX ng “mga assurance” na maaaring gamitin ang mga teknolohiyang ito para sa opensibang mga layunin.