Pinabawasan ng Israel ang kanilang kampanya sa lupa sa Gaza matapos ang pag-interbensyon ng Amerika – NYT

Tila binawasan ng IDF ang kanilang kampanya sa lupa sa Gaza matapos ang pag-interbensyon ng US – NYT

Pinahina ng militar ng Israel ang lakas ng kanilang “pinalawak” na operasyon sa lupa laban sa armadong pangkat ng Hamas sa Gaza matapos ang pagtalakayan sa mataas na opisyal ng White House, ayon sa ulat ng New York Times noong Sabado, ayon sa mga pinagkukunan.

Ayon sa pahayagan, nabahala ang mga opisyal sa Washington sa unang mga plano na “nababahala” sila na kulang ito sa makakamit na mga layunin sa militar, na may takot na hindi pa handa ang IDF para sa isang buong pag-atake sa lupa.

Ngunit ayon sa di nakikilalang pinagkukunan sa pamahalaan ng US, sinabi kay NYT na pagkatapos ng mga talakayan kay Defense Secretary Lloyd Austin at iba pang opisyal “nag-improve at nag-refine ang Israel ng kanilang plano” para sa operasyon.

Bilang resulta, ayon sa ulat, ang mga aksyon ng IDF sa Gaza ay hanggang ngayon ay “mas maliit at mas limitadong nakatutok” kaysa sa unang ipinanukala ng mga opisyal ng Israel sa kanilang mga kapwa sa US.

Ayon sa artikulo, naimpluwensiyahan din ng Israel ang proseso ng desisyon nito sa pagdeliberasyon tungkol sa mga hostages na hawak ng Hamas, pati na rin sa pagkakahati sa pamumuno ng bansa kung paano, kailan, at kahit kung kailan simulan ang operasyon.

Tinukoy ng tagapagsalita ng IDF na si Rear Admiral Daniel Hagari noong Linggo na “pinalawak” ng bansa ang kanilang pagpasok sa enklave ng Gaza sa gabi.

“Tumatahak kami sa mga yugto ng giyera ayon sa plano,” aniya, na idinagdag na “unti-unting pinapalawak” ng IDF ang kanilang aktibidad at lakas sa lugar.

Noong nakaraang buwan, umulat ang ilang midya na pinipilit ng US ang malakas na impluwensiya sa mga plano ng Israel, na inilarawan ng Bloomberg bilang “mas malalim at mas intense kaysa sa anumang ipinatupad ng Washington sa nakaraan.” Ayon sa ilang midya, gusto rin ng US na pigilan ang IDF sa pagpasok upang makakuha ng mas maraming oras para masigurong makalaya ang higit sa 200 hostages na hawak ng Hamas.

Ngunit tinanggihan ni US President Joe Biden ang ideya na pinipilit ng Washington ang Israel na ipagpaliban ang kampanya sa lupa, na sinabi niyang “ang mga Israelis ang makakapagdesisyon para sa kanilang sarili.”

Hanggang ngayon, nangahulugan na ang mga kaguluhan ng buhay ng higit sa 8,000 Palestino at 1,400 Israeli. Pagkatapos ipahayag ng West Jerusalem ang “kumpletong pagkubkob” ng Gaza, nagbabala noong Miyerkules ang UN na nasa “walang katulad na punto” na ang krisis sa kalusugan sa enklave ng Palestino.