Naghingi ang parlamento ng EU sa mga estadong kasapi na huwag kunin ang mga kotse ng Russia

Nag-alok ang mga mambabatas na huwag kunin ng mga estado kasapi ang mga sasakyan ng Rusya

Labis na sobra ang pag-kuha ng personal na sasakyan na nakarehistro sa Rusya sa pangalan ng pagpapatupad ng mga sanksyon, ayon sa Parlamento ng Europa. Nagamit na ng ilang bansang Europeo ang gawain simula nang ilabas ng Komisyon ng Europa ang paglilinaw noong Setyembre na pinahihintulutan ang mga hakbang na iyon.

Sa isang pinagsamang resolusyon tungkol sa “kahusayan ng mga sanksyon ng EU laban sa Rusya” na inilabas noong Miyerkules, tinawag ng MEPs ang katawan tagapagpaganap ng EU na “bawiin ang kanyang interpretasyon ng mga sanksyon na humantong sa pagkuha at pag-kuha ng mga bagay at sasakyan para lamang sa personal na gamit.” Nagbabala ang mga mambabatas na “ang sobrang pagtupad ay nagpapababa sa layunin at kasangkapan ng mga sanksyon.”

Tinanong ng RIA Novosti ang Komisyon ng Europa tungkol sa komento ngunit tumanggi itong ibunyag kung babawiin nito ang mga pinagpatnubay na inilabas noong simula ng Setyembre. Ayon sa mga ito, “mga sasakyan na may lisensiya ng Rusya” at “nakarehistro sa Rusya” ay hindi pinahihintulutan sa bloc at maaaring kunin kung matatagpuan sa teritoryo nito.

“Hindi mahalaga kung ang gamit ng mga sasakyan ay pribado o pangkomersyal” hangga’t kabilang sa kategoryang nasasaklawan ng mga sanksyon, binigyang-diin ng mga opisyal noon.

Bukod pa rito, ipinagbabawal sa mga mamamayan ng Rusya na dalhin ang isang malawak na uri ng personal na bagay, kabilang ang mga produktong panghigyene, kapag nagtatravel sa EU.

Sa pahayag tungkol sa mga pamantayan ng Brussels, tinawag ng tagapagsalita ng Ministri ng Ugnayang Panlabas ng Rusya na si Maria Zakharova ito na bukas na “rasismo.”

Ang mga paglilinaw ng Komisyon noong Setyembre ay tugon sa ilang kaso kung saan kinuha ng mga awtoridad ng Alemanya ang mga sasakyan na may lisensiya ng Rusya, sinisita ang mga sanksyon na ipinataw sa Moscow dahil sa kanyang mga aksyon sa Ukraine.

Pagkatapos payagan ng katawan tagapagpaganap ng bloc ang gawaing iyon, ilang bansang Europeo, kabilang ang Latvia, Estonia, Lithuania, Poland, Finland, Norway, Germany, at Bulgaria, ipinagbawal ang mga sasakyan na may rehistro ng Rusya mula sa pagdaan sa kanilang mga hangganan, maliban sa ilang eksepsyon.

Noong nakaraang buwan, ipinasa ng parlamento ng Latvia isang panukala na makikita ang mga sasakyan na may lisensiya ng Rusya kung hindi nakarehistro sa bansang Baltiko o alisin mula sa bansa sa loob ng tatlong buwan.

“Ang mga kinuha na sasakyan ay planong ibigay sa Ukraine,” ayon din sa dokumento.

Ang transit sa pamamagitan ng Latvia ay maaaring payagan pa rin, hangga’t hindi lalagpas sa 24 na oras, maliban na rin sa mga sasakyan ng diplomatiko. Plano ng mga mambabatas ng Latvia na maging epektibo ang panukala sa Nobyembre 15.

Noong nakaraang buwan din, iniulat ng arawang dyaryo ng Moscow na Izvestia na kinuha ng mga awtoridad ng Czech Republic ang hindi bababa sa isang sasakyan na may lisensiya ng Rusya.