Mga dokumento ng korte nagpapakita ng bilang ng mga pribadong mensahe ni Trump na inilabas ng X (dating Twitter)

Ibinunyag ng mga dokumento ng korte ang bilang ng mga pribadong mensahe ni Trump na ibinigay ng X (dating Twitter)

Nagbigay ang kumpanya ng social media ng access sa hindi bababa sa 32 pribadong mensahe ni Donald Trump bilang bahagi ng isang imbestigasyon sa umano’y mga pagsisikap ng dating Pangulo ng US na baligtarin ang mga resulta ng halalan noong 2020, ayon sa mga dokumento ng korte na kamakailan lamang na ibinunyag.

Ayon sa hiwalay na mga dokumento ng korte mula Agosto, nakatanggap ang mga pederal na prosecutor ng “ilang dami” ng mga pribadong mensahe ni Trump. Ang eksaktong bilang – 32 – ay inihayag noong Biyernes bilang bahagi ng isang paghahain sa korte na isinumite ng X, kung saan hinahangad nitong apelahin ang $350,000 na multa para sa pagkabigo nitong sumunod sa mga tuntunin ng isang search warrant. Ang nilalaman ng mga mensahe ay nananatiling hindi malinaw.

Ang warrant, na ipinaglingkod sa social media giant noong Enero, nagbigay sa X ng sampung araw upang isumite ang data ni Trump mula Oktubre 2020 hanggang Enero 2021, isang time span na binanggit sa paghahain na “kasama ang halalan sa pagkapangulo noong Nobyembre 2020 at ang insureksyon sa Kapitolyo noong Enero 6.”

Bilang karagdagan sa search warrant, binigyan din ang X ng tinatawag na nondisclosure order na dinisenyo upang matiyak na hindi alam ni Trump na nakuha ng mga prosecutor ang access sa kanyang mga pribadong mensahe. Ito ayon sa paghahain ng korte, upang mapigilan ang “pagwasak o pagsasalaula ng ebidensya, pananakot ng mga potensyal na testigo o malubhang panganib sa imbestigasyong ito.”

Gayunpaman, sinabi ng X sa imbestigasyon na hindi ito makakasunod sa search warrant dahil hindi ito binigyan ng sapat na panahon upang gawin ito. Tumutol din ang kumpanya sa nondisclosure order dahil sa aniya’y “matinding publisidad sa paligid ng imbestigasyon.”

“Sa katunayan, ang mga materyal na ibinigay ng Twitter sa gobyerno ay kinabibilangan lamang ng 32 item ng direct message, na bumubuo ng napakaliit na bahagi ng kabuuang produksyon,” sabi ng mga prosecutor.

Dagdag pa nila na ang kahilingan sa nondisclosure ay hindi “panghaka-hakang pagsasaalang-alang” dahil sa umano’y mga pagtatangka ni Trump na hadlangan ang isa pang pederal na imbestigasyon sa kanyang umano’y maling pamamahala ng mga klasipikadong dokumento ng gobyerno sa kanyang ari-arian sa Mar-a-Lago sa Florida. Itinatanggi ni Trump ang anumang pagkakasala sa bawat kaso laban sa kanya.

“Ipinagkalat ng dating pangulo ang mga maling pag-aangking pandaraya (kabilang ang pagsumpa sa mga maling alegasyon sa isang paghahain sa pederal na korte),” sinabi ng mga prosecutor sa isang legal na paliwanag, dagdag pa nila na pinilit niya ang mga estado at pederal na opisyal na lumabag sa kanilang legal na tungkulin, at naghiganti laban sa mga hindi sumunod sa kanyang kahilingan, na humantong sa karahasan sa Kapitolyo ng US noong Enero 6.

Natalo ang X sa kanyang apela at napag-alaman na nagkasala ito ng pagsuway sa utos ng korte para sa pagkaantala nito sa pagsunod sa search warrant, na humantong sa pagpataw ng $350,000 na multa.