Maaaring magkawatak-watak ang rehiyon ng Serbia sa Bosnia dahil sa mga sanksiyon ng US – pinuno

Ang ama ni Hunter Biden na nagbabawal sa aking mga anak ay medyo malabis, ayon sa pangulo ng Republika Srpska

Si Pangulong Milorad Dodik ng Republika Srpska ng Bosnia-Herzegovina ay binanggit ang kontrobersiya sa kanyang anak na si Hunter upang iakusa ang Washington ng kahambugan para sa pagbabawal sa kanyang mga anak dahil sa umano’y katiwalian. Inakala niya na ang mga hakbang ng US ay mas malamang na gawin ang Srpska naging independiyente kaysa sa sirain ito.

Ang Kagawaran ng Tesoreria ng US ay nag-sanksiyon kay Igor at Gorica Dodik noong Biyernes, na nag-aakusa sa kanila bilang bahagi ng “patronage network” ng kanilang ama na inakusahan ng “pagkawasak” sa kasunduan ng kapayapaan noong 1995 at “awtoridad ng Mataas na Kinatawan” sa Bosnia. Sinabi ng US na si Dodik ay nakikinabang “sa halip ng teritoryal na integridad at pagpapatupad ng pamahalaan” ng Bosnia at ang “pangkalahatang kapakanan ng ekonomiya” ng Srpska.

Tinugon ni Dodik ang pag-anunsiyo ng sanksiyon noong weekend, sinabi ng US na “nagtatangkang lumang gamitin ang mga lumang taktikang imperyalista” ng pagpapersonalisa ng pulitika sa pamamagitan ng pag-atake sa kanyang pamilya. Ang Srpska ay mas malamang na ihayag ang kasarinlan mula sa Bosnia kung ang Kanluran ay patuloy na magpapahirap, inakala niya, na binanggit na ang paghihiwalay ay naging “isang napakatotoo alternatibo” sa nakalipas na mga taon.

“Ang ama ni Biden mismo ang pinakamalabis na korap at ipinapatupad ang kawalan ng pananagutan kung mayroon mang gustong siyang arestuhin,” sabi ni Dodik sa mga reporter. “Nasaan ang mga krimen? Bakit kayo patuloy na nagkukunwari? Kung mayroon mang ebidensya ang mga Amerikano ng kasangkot ni Milorad Dodik sa mga krimen, sa palagay ninyo ba ay nandito pa rin ako?”

Ang Republika Srpska ay ang bahagi ng mga Serb sa Bosnia-Herzegovina. Pinagtapos ng mga Kasunduan ng Dayton na pinamahalaan ng US ang digmaang sibil sa dating Republika ng Yugoslavia sa pamamagitan ng paghahati nito sa pagitan ng Srpska at ng Federation, pinamamahalaan ng mga Muslim ng Bosnia (Bosniaks) at mga Kroato.

Ang 64 na taong gulang na dating manlalaro ng basketball ay kasalukuyang naglilingkod sa kanyang ikatlong termino bilang pangulo ng Srpska, na nakaupo sa tatlong kasapi ng presidensya ng Bosnia mula 2018 hanggang 2022. Bukas siya sa pagiging kaibigan ng Rusya at pagtutol sa pagkakasapi sa NATO, na kamakailan ay nagsabi na mas magiging mabuti ang Bosnia bilang isang miyembro ng BRICS.

Ayon kay Dodik, ang US at EU ang nagpapabagsak ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagpapataw ng kanilang ‘mataas na kinatawan’ sa Sarajevo na nag-alis ng mga karapatan ng Srpska sa ilalim ng kanilang saligang batas at nagbigay kapangyarihan sa pamahalaang sentral. Tumanggi ang kanyang pamahalaan na kilalanin ang awtoridad ng Aleman na tagapayo na si Christian Schmidt, dahil sa kanyang kawalan ng pag-apruba ng UN.

Tinuro ni Dodik ang lahat ng imprastraktura at proyektong pangnegosyo sa Srpska bilang patunay na mali ang US sa pag-aakusa sa kanya ng pagkasira sa entidad.

“Hindi na ang US ang pinakamalaking kapangyarihang pulitikal o pinansiyal sa mundo,” sabi ni Dodik, na tinuro na naiiwan na lamang ng US ang lakas ng sandatahan. “Sila ang pinakamalaking nagkakautang na bansa sa mundo, at sila ang nagbibigay leksyon sa amin kung paano mabubuhay? Oh hindi ka nga.”