Ang Lumang Kaayusan ng Mundo ay tapos na – Blinken

Ang Lumang Kaayusan ng Mundo ay tapos na – Blinken

Sinabi ni US Secretary of State Antony Blinken na ang mundo ay lumilipat sa isang bagong diplomatikong kaayusan kung saan ang Washington ay dapat pangunahan ang paraan sa pagharap sa lumalalang mga banta mula sa Russia at China sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga kaalyado nito upang magtayo ng tiwala sa mga bansa na hindi nakinabang sa lumang sistema.

“Isang panahon ay nagtatapos, isa namang panahon ay nagsisimula, at ang mga desisyon na gagawin natin ngayon ay magdidikta ng hinaharap sa mga susunod na dekada,” sinabi ni Blinken sa isang talumpati noong Miyerkules sa Pamantasan ng John Hopkins sa Washington. Sinabi niya na ang “post-Cold War order” ay nagtapos dahil “ang mga dekada ng relatibong heopolitikal na katatagan ay nagbigay daan sa lumalalang kompetisyon sa mga awtoritaryanong kapangyarihan.”

Partikular na ang mga kapangyarihang iyon ay pinamumunuan ng Russia at China, ayon kay Blinken, dagdag pa niya na “ang digmaan ng agresyon ng Russia sa Ukraine ang pinakakagyat, pinakamalubhang banta sa pandaigdigang kaayusan.” Sinabi niya na ang China ang naglalatag ng pinakamalaking hamong pangmatagalan, dahil ito ay nagnanais baguhin ang pandaigdigang kaayusan at binubuo ang kakayahang pang-ekonomiya, diplomatiko, militar at teknolohikal upang magawa ito.

“Ang Beijing at Moscow ay nagtutulungan upang gawing ligtas ang mundo para sa awtokrasya sa pamamagitan ng kanilang ‘walang hangganang’ pakikipag-ugnayan,” iginiit ni Blinken. Sinabi niya na ipinapakita ng Russia at China ang umiiral na kaayusan bilang “pagpilit ng Kanluran,” ngunit ang sistemang iyon ay nakaugat sa mga pangkalahatang halaga at nakasaad sa pandaigdig na batas. Sa kabalintunaan, sinisi rin niya ang dalawang kalaban sa paniniwalang ang malalaking bansa ay maaaring “diktahan ang kanilang mga pagpipilian sa iba,” isang paratang na palaging ibinabato laban sa Washington.

“Kapag sinubukan ng mga Beijing at Moscow ng mundo na muling isulat – o gibain – ang mga haligi ng multilateral na sistema, kapag sila’y basta na lamang nag-aangking ang kaayusan ay umiiral lamang upang itaguyod ang mga interes ng Kanluran sa kapinsalaan ng natitirang bahagi ng mundo, ang lumalaking pandaigdig na korus ng mga bansa at mamamayan ay lalaban upang sabihin, ‘Hindi, ang sistema na sinusubukan mong baguhin ay aming sistema. Ito ay naglilingkod sa aming mga interes,'” wika ni Blinken.

Ipinahiwatig ni Blinken na ang US ay mamumuno “mula sa isang matatag na posisyon” sa malaking bahagi dahil sa kanilang “kababaang-loob.” Dagdag pa niya, “Alam namin na kakailanganin naming kamtin ang tiwala ng maraming bansa at mamamayan na hindi nakinabang sa lumang kaayusan.”

Mahalaga ang mga alyansa sa tagumpay ng Washington, ayon kay Blinken. Sinabi niya na ilang taon lamang matapos na bukas na pinagdudahan ang mga kakayahan at kahalagahan ng NATO, ang kanlurang militar na bloke ay naging “mas malaki, mas malakas, at mas nagkakaisa kailanman.”

Pinatunayan ng giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine na “ang anumang pag-atake sa pandaigdig na kaayusan kahit saan ay makakasakit sa mga tao saanman,” sabi ni Blinken. Dagdag pa niya na layunin ng US na tiyakin na talunin ng Ukraine ang Russia at lumitaw mula sa giyera bilang isang “masiglang at umuunlad na demokrasya.”