Ang bisyon ni Beijing para sa Hong Kong ay malapit nang subukan

Preview Ang bagong sistema ng eleksyon sa Hong Kong ay batay sa sariling kasaysayan nito at sa patakaran ng ‘Isang Bansa, Dalawang Sistema’ ng Tsina
Basahin ang Buong Artikulo