Nagpapahayag ang Water Gremlin ng Pag-unlad ng Proseso ng Pagbebenta sa Pagtanggap ng Maraming Alok upang Mabili ang mga Bahaging Amerikano at Europeo

Water Gremlin Announces Advancement of Sale Process With Receipt of Multiple Offers to Acquire U.S. and European Divisions

Inaasahang Pagbebenta upang Mabuti na Posisyunin ang mga Negosyo para sa Hinaharap, Tiyaking Patuloy na Pagmamanupaktura at Distribusyon sa mga Customer tulad ng Dating Gawi, May Parehong Pook sa Pagpapatuloy ng Kalikasan

Nagsisimula ng Boluntaryong Kapitulo 11 na Pagpuproseso upang Makamit ang Pinakamataas na Halaga ng Transaksyon

$10 Million Pagkakaloob ng Pananalapi ng Tagapag-utang sa Panahon ng Proseso upang Suportahan ang Patuloy na Mga Gawain

WHITE BEAR TOWNSHIP, Minn., Oktubre 27, 2023 — Ang Water Gremlin (ang “Kompanya”), isang nangungunang tagagawa ng mahahalagang komponente para sa mga baterya na ginagamit upang makapangyarihan ang komersyal, konsyumer, militar, at pamahalaang sektor ng transportasyon at imprastraktura, inihayag ngayon na sinusuri nito ang maraming makabuluhang alok mula sa interesadong partido upang bumili ng halos lahat ng ari-arian ng kanyang mga dibisyon sa Amerika at Europa.

Upang makamit nang pinakamahusay na paraan ang isang halagang transaksyon, nagsimula ang Water Gremlin at kanyang mga afilyadong Amerikano ng boluntaryong Kapitulo 11 na pagpuproseso sa Korte ng Bankruptcy ng Distrito ng Delaware (ang “Korte”). Ang Water Gremlin Aquila Company S.p.A., ang dibisyong Europeo ng Kompanya na nakabase sa Brescia, Italya, ay hindi bahagi ng pagpuproseso.

Magbibigay din ang Kapitulo 11 ng naaangkop na forum para sa paglutas ng buong kahulugan ng nakapending na kaso hinggil sa nakaraang paggamit ng Kompanya ng solventeng TCE sa kanilang proseso ng pagmamanupaktura, na kanilang boluntaryong pinigil noong simula ng 2019. Mula noon, pinataas ng Water Gremlin ang kanyang pasilidad, mga gawain, at patakaran at pamamaraan sa kalusugan at kaligtasan upang makasunod sa lahat ng pamantayang pang-regulasyon, kabilang ang pagpapalit ng TCE sa kanilang binuong teknolohiya ng pagawaan na Gremlin GreenTM.

Nakakuha ang Water Gremlin ng pangako para sa $10 milyon sa pananalapi ng tagapag-utang sa panahon ng pagkakaroon ng utang mula sa SG Credit Partners, Inc. upang suportahan ang patuloy na pagmamanupaktura at distribusyon habang patuloy itong mag-aalok ng konsistenteng mga solusyon ng kalidad sa mga customer. Pakakawalan sa Korte, ang pananalapi na ito, kasama ng mga reserbang salapi ng Kompanya, ay magbibigay ng sapat na likididad upang tulungan ang Kompanya na tuparin ang mga kompromiso nito sa mga pinararangal na mga empleyado, customer, at supplier sa panahon ng proseso.

“Mula noong itinatag ito halos 75 taon na ang nakalilipas bilang isang tagagawa ng mga sinker para sa pangingisda, naging pinuno na ngayon ang Water Gremlin sa terminal ng baterya,” ani Bradley J. Hartsell, Pangulo ng Water Gremlin. “Ipinagmamalaki naming ang aming eksklusibong teknolohiyang UV na ginagamit sa aming proseso ng pagmamanupaktura ay tumutulong upang bumago ng industriya sa pamamagitan ng pagtatagpo ng pangangailangan para sa mataas na kalidad na komponente ng baterya na ginawa nang mapagkakatiwalaan. Nakapagtrabaho rin kami nang mabuti sa pag-ebalwa ng iba’t ibang mga pagpipilian upang makaposisyon nang pinakamahusay ang aming mga negosyo para sa hinaharap. Pagkatapos ng malalimang pag-aaral, napagdesisyunan naming ang pagbebenta ang pinakamabuting landas para sa aming mga kasangkot — at isa na makatutulong sa Water Gremlin upang maabot ang kanyang buong potensyal. Sa panahon ng proseso, mananatili kaming nakatuon sa paglilingkod sa aming mga customer gamit ang parehong antas ng kahusayan at gayundin nakatalaga tulad ng dati sa aming talentadong manggagawa at sa komunidad ng White Bear.”

Ipinadadala ng Kompanya sa Korte ang isang kahilingan upang aprubahan ang pagtukoy ng isang “stalking horse purchaser” at upang simulan ang isang kompetetibong proseso ng bidding sa ilalim ng Seksyon 363 ng Batas ng Bankruptcy.

Upang tiyakin ang malambot na paglipat papasok sa Kapitulo 11, ikinokonsidera din ng Kompanya ang paghain ng serye ng karaniwang mga kahilingan upang panatilihing negosyo-bilang-karaniwan ang mga gawain at suportahan ang mga kompromiso nito sa mga pinararangal na kasangkot sa panahon ng proseso. Kasama sa mga “unang araw” na mga kahilingan na inaasahang aprubahan agad ng Korte ang paghiling na bayaran ang mga sahod at magbigay ng mga benepisyo sa mga empleyado sa normal na paraan. Layunin ng Kompanya na bayaran ang mga supplier sa karaniwang paraan para sa awtorisadong mga kalakal at serbisyo na natanggap pagkatapos ng paghain.

Karagdagang Impormasyon

Mga filing sa korte at iba pang dokumento hinggil sa mga pagpuproseso ng Kapitulo 11 ay makikita sa https://cases.stretto.com/WaterGremlin. Ang mga supplier na may mga tanong ay maaaring tumawag sa dedikadong linya ng hotline sa +1 888-462-5121 (libreng tawag sa loob ng bansa) o +1 949-681-6518 (internasyonal) o mag-email sa WaterGremlinInquiries@stretto.com.

Ang Dorsey & Whitney LLP ay naglilingkod bilang legal na tagapayo ng Water Gremlin, ang Intrepid Investment Bankers ay naglilingkod bilang investment banker, at ang Riveron Consulting, LLC ay naglilingkod bilang financial advisor.

Tungkol sa Water Gremlin

Ang Water Gremlin ay teknolohikal at pamilihang pinuno sa buong mundo sa mga terminal ng baterya. Ito ay itinatag noong 1949 bilang isang tagagawa ng mga produkto para sa rekreasyong pangingisda. Noong 1970, lumawak ang Kompanya sa produksyon ng terminal ng baterya. Ginagamit ng Water Gremlin ang espesyal na pagdidisenyo, inhinyeriya at otomasyon upang magbigay ng konsistenteng mga solusyon ng kalidad para sa mga industriya tulad ng otomotib, agrikultura, komersyal na paghahatid, pandagat, telekomunikasyon, libangan, at mga operasyon ng militar at pamahalaan.

Mga Katuwang sa Midya

Katuwang sa Midyang Pampinansyal:
Kekst CNC
Sherri L. Toub / Jeremy Fielding
WaterGremlin@KekstCNC.com

Lokal na Katuwang sa Midya:
Padilla
Tom Jollie
(651) 335-7897

PINAGKUKUNAN: Water Gremlin