Nagdiriwang ang Pambansang Memorial at Museo ng mga Beterano ng Kanilang Ika-limang Taon

National Veterans Memorial and Museum Celebrates Five-Year Anniversary

Museum Offering $5 Admission on Fridays throughout 2023, beginning October 27

COLUMBUS, Ohio, Oct. 27, 2023 — Ang Pambansang Memorial at Museo ng mga Beterano (NVMM) ay opisyal na kinikilala ang ikalimang anibersaryo nito ngayon. Ipinagmamalaki ng NVMM ang pagpapatupad ng kanilang misyon na parangalan at ibahagi ang mga kuwento ng lahat ng mga Beterano sa kanilang sariling mga salita mula sa bawat sangay ng serbisyo at mula sa bawat panahon sa kasaysayan ng ating bansa, habang inspirasyon sa lahat upang maglingkod nang mas malaki sa kanilang mga komunidad.


National Veterans Memorial and Museum celebrates its five-year anniversary with $5 admission to the Museum every Friday through the end of 2023.

National Veterans Memorial and Museum offering $5 admission on Fridays throughout 2023, beginning October 27

Upang ipagdiwang ito, inaanyayahan ng NVMM ang mga bisita na maranasan ang magandang at malalim na espasyo nito, kabilang ang bagong Impact Gallery, Group Tour entry photo collage at Volunteer Wall, na may espesyal na $5 na pagpasok tuwing Biyernes lamang, simula sa Biyernes, Oktubre 27, at patuloy hanggang sa katapusan ng 2023.

“Ngayon kami nagbibigay-pugay sa impluwensya ng NVMM sa buhay ng mga Beterano, mga bisita, mga paaralan, mga komunidad, mga grupo at mga kompanya kung saan kami nakipag-ugnayan at nakipag-share ng serbisyo at sakripisyo ng ating mga matapang na miyembro ng serbisyo militar,” ani Lt. General Michael Ferriter, U.S. Army (retired), pangulo at CEO, NVMM. “Madalas nating sabihin na bawat isa ay kilala ang isang Beterano, kaya ang misyon ng NVMM ay tunay na nakakatranslate sa bawat Amerikanong dumadalaw o sumasali sa amin virtually. Ang nakaraang limang taon ay ilang ng pinakamabuting bahagi ng aking buhay, dahil ako ay pinagkalooban ng karangalan na pamunuan ang mahalagang gawain na ito.”

Nagpapasalamat ang NVMM sa puhunan at halimbawang pamumuno ng Board of Directors, kasama ang mapagkalingang paglalaan ng mga lokal at pambansang miyembro at mga donor na naglaan ng mga mapagkukunan, kabilang ang puhunan sa kapital, suporta sa pagpapatakbo at personal na oras, upang tiyakin ang mga kuwento ng mga naglingkod ay mapreserba para sa mga susunod na henerasyon.

Ang NVMM ay isang aspirational na bisyon ng dating Colonel John Glenn. Mula nang maitatag ito, ipinahayag nito ang daan-daang kuwento ng mga Beterano sa pamamagitan ng permanenteng at espesyal na eksibisyon; nakipag-ugnayan sa libu-libong Beterano at sibilyan sa pamamagitan ng pagpoprograma, kabilang ang kalusugan at kagalingan at sining na klase; sinuportahan ang higit sa 80 negosyong may-ari at pinapatakbo ng Beterano sa pamamagitan ng Shop NVMM; at nakapag-edukar sa daan-daang libong bisita sa Museo, higit sa dalawang-katlo rito ay mga sibilyan.

Para sa maikling video na nagpapakita ng isang pagpipilian ng mga programa at kaganapan na inalok sa NVMM sa nakaraang limang taon, mag-click dito.

Tungkol sa Pambansang Memorial at Museo ng mga Beterano

Ang Pambansang Memorial at Museo ng mga Beterano ay isang non-profit na organisasyon na 501(c)(3) at hindi tumatanggap ng pederal na pagpopondo. Ang museo ay naghahatid ng mga bisita sa isang kuwentong naratibo na nagpapahayag ng mga indibiduwal na kuwento at karanasan ng mga Beterano mula sa lahat ng mga sangay ng militar sa buong kasaysayan, pareho sa panahon ng kanilang serbisyo at habang patuloy na naglilingkod sa ating mga komunidad. Pinararangalan namin ang mga sakripisyo ng mga lalaki at babae sa serbisyo at kanilang mga pamilya. Ipinapakita ang kasaysayan sa isang dinamikong partisipatibong karanasan na may mga larawan, sulat at personal na mga bagay, multimedia na mga pagtatanghal, interaktibong mga eksibit, online na mga kaganapan at digital na nilalaman. Magkakasama, nakakawingan ang ating pambansang kuwento sa mas malawak na konteksto ng ating mundo. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang NationalVMM.org.


National Veterans Memorial & Museum (PRNewsfoto/National Veterans Memorial & Museum)

SOURCE National Veterans Memorial & Museum