Nagbibigay ng Update ang Dorian LPG Ltd. para sa Ikalawang Quarter ng 2024 at Nag-a-Announce ng Petsa ng Ikalawang Quarter 2024 Earnings at Conference Call

Dorian LPG Ltd. Provides Update for Second Quarter 2024 and Announces Second Quarter 2024 Earnings and Conference Call Date

STAMFORD, Conn., Okt. 26, 2023 — Ang Dorian LPG Ltd. (NYSE: LPG) (ang “Kompanya” o “Dorian LPG”), nagbigay ng update sa kanilang pinansyal at operational outlook para sa quarter na natapos Setyembre 30, 2023. Plano ng Kompanya na maglabas ng press release sa Huwebes, Nobyembre 2, 2023 bago magsimula ang merkado, na nag-a-anunsyo ng kanilang hindi pa na-audit na pinansyal na resulta para sa quarter na natapos Setyembre 30, 2023.

Konperensiya tungkol sa Earnings

Ang konperensiya upang talakayin ang mga resulta ay gagawin sa Huwebes, Nobyembre 2, 2023 sa alas dasa ng umaga ET. Maaaring makipag-ugnayan sa live conference call sa pamamagitan ng pagsali sa 1-855-327-6837, o para sa international callers, 1-631-891-4304, at humiling na isama sa tawag ng Dorian LPG.

Ang live webcast ng conference call ay magagamit din sa ilalim ng seksyon ng mga investor sa www.dorianlpg.com.

Ang replay ay magagamit sa alas una ng hapon ET sa parehong araw at maaaring makuha sa pamamagitan ng pagsali sa 1-844-512-2921, o para sa international callers, 1-412-317-6671. Ang password para sa replay ay 10022682. Ang replay ay magagamit hanggang Nobyembre 9, 2023, sa 11:59 p.m. ET.

Outlook para sa Quarter na Natapos Setyembre 30, 2023

Ang sumusunod na hindi pa na-audit na pinansyal na data para sa quarter na natapos Setyembre 30, 2023, ay panlimang at batay sa impormasyon na magagamit sa Kompanya sa panahong ito. Ang pinansyal na data ay inihanda at ang pananagutan ng pamamahala ng Kompanya at hindi naglalaman ng lahat ng impormasyon na kailangan para sa pag-unawa ng kondisyon pinansyal ng Kompanya bilang ng Setyembre 30, 2023, at ng resulta ng operasyon nito para sa tatlong buwan na natapos Setyembre 30, 2023. Batay sa impormasyon na magagamit sa Kompanya sa panahong ito, inaasahan ng Kompanya na para sa quarter na tatapos Setyembre 30, 2023:

Ang kapantay na oras ng panahon ng kongkatraktong panahon(1) na kita ay magiging sa pagitan ng

$142,500,000 $144,500,000

Ang gastos sa pagpapatakbo ng barko (kabilang ang may kaugnayan sa drydock na gastos) ay magiging sa pagitan ng

$20,000,000 $22,000,000

Ang gastos sa kongkatraktong panahon ay magiging sa pagitan ng

$11,900,000 $12,300,000

Ang pangkalahatang at administratibong gastos ay magiging sa pagitan ng

(Hindi kasama ang stock-based compensation at ilang cash bonuses)

$5,900,000 — $6,100,000

Ang stock-based compensation at ilang cash bonuses ay magiging sa pagitan ng

$7,300,000 — $7,700,000

Ang araw ng kalendaryo

1,932

Ang araw ng panahon ng kongkatraktong panahon

416

Ang magagamit na araw

2,284

Ang araw ng pagpapatakbo

2,203

Ang rate ng paggamit

96.5 %

Ang salapi at cash equivalents

$190,000,000 $194,000,000

Ang mga obligasyon sa matagal na utang(2)

$635,100,000 $639,100,000

(1)

Ang kapantay na oras ng panahon ng kongkatraktong panahon (“TCE”) ay isang hindi U.S. GAAP na sukatan. Tingnan ang pagkakatugma ng kita sa TCE na kita na kasama sa press release na ito sa ibaba.

(2)

Ang mga obligasyon sa matagal na utang ay inilalarawan bago ang epekto ng deferred financing fees.

Ang Kompanya ay hindi pa tapos sa kanilang proseso ng pagsasara ng pinansyal na statement para sa ikalawang quarter na natapos Setyembre 30, 2023. Habang nagpapatuloy ang paghahanda ng mga pinansyal na statement, maaaring magkaroon ng mga pagbabago sa mga halagang ito. Ang mga aktuwal na resulta ng operasyon at pinansyal na kondisyon ng Kompanya para sa ikalawang quarter ay maaaring magkaiba mula sa mga inaasahang halaga na nabanggit sa press release na ito.