Nag-anunsyo ng Distribusyon ng Preferred Shares ang NexPoint Diversified Real Estate Trust

7 NexPoint Diversified Real Estate Trust Announces Preferred Share Distribution

DALLAS, Nobyembre 7, 2023NexPoint Diversified Real Estate Trust (NYSE: NXDT) (“NXDT” o ang “Kompanya”) ay nag-anunsyo ngayon ng isang dividendo para sa kanyang 5.50% Series A Cumulative Preferred Shares (NYSE: NXDT PR A) (“Preferred Shares”) na $0.34375 kada aksyon. Ang dividendo ay ipapadala sa Enero 2, 2024, sa mga Preferred shareholder ng record sa sarado ng negosyo Disyembre 22, 2023.NXDT (PRNewsfoto/NexPoint Diversified Real Estate Trust)

Tungkol sa NexPoint Diversified Real Estate Trust

NexPoint Diversified Real Estate Trust ay isang pinapatakbo ngunit nakalista sa publiko, malawak na real estate investment trust (REIT) na nakafocus sa pagkuha, pagpapaunlad, at pamamahala ng mga oportunidad at value-add na pag-iimbak sa buong Estados Unidos sa iba’t ibang sektor kung saan ang NexPoint at mga kapartner nito ay may ekspertis. Ang NXDT ay pinapatakbo ng NexPoint Real Estate Advisors X, L.P. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang nxdt.nexpoint.com.

CONTACTS

Investor Relations
Kristen Thomas
IR@nexpoint.com

Media Relations
Prosek Partners para sa NexPoint
pro-nexpoint@prosek.com

SOURCE NexPoint Diversified Real Estate Trust