Malaking alalahanin sa pag-renew ng mortgage: Nag-aalala ang mga Kanadyano tungkol sa paparating na pag-renew ng kanilang mortgage, iniisip na palawakin ang kanilang amortization periods, lumipat ng lender

10 2 Renewal jitters: Canadians concerned about upcoming mortgage renewals consider extending their amortization periods, switching lenders

74% ng mga nagpapautang na may kasunduan sa pagpapautang na magre-renew sa loob ng susunod na 18 na buwan ay nagsasabi ng pag-aalala tungkol sa mas mataas na interes

Mga Pangunahing Punto:

  • 16% ng kasalukuyang mga nagpapautang ay magre-renew ng kanilang mga kasunduan sa pagpapautang sa loob ng susunod na 12 na buwan, habang ang isa pang 15% ay magre-renew sa pagitan ng 12 hanggang 18 na buwan
  • Halos tatlong-kapat (74%) ng mga may-ari ng bahay sa Canada ay kasalukuyang may fixed-rate na pagpapautang; 20% ay may variable-rate na pagpapautang
  • 40% ng mga may-ari ng variable-rate o hybrid na pagpapautang na nag-aalala tungkol sa kanilang susunod na renewal ay nagsasabi na plano nilang lumipat sa isang fixed rate
  • 64% ng mga may-ari ng variable-rate o hybrid na pagpapautang ay nagsasabi na ang mas mataas na interes ay nagdulot ng pagtaas ng kanilang trigger rate at gayundin ang pagtaas ng buwanang halaga nito
  • 76% ng mga may-ari ng variable-rate o hybrid na pagpapautang ay nagsasabi na ang mas mataas na interes ay nagdulot ng pinsala sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, na nagresulta sa pagbawas ng gastos at pag-agos sa kanilang mga pag-iipon

TORONTO, Okt. 26, 2023 /CNW/ – Ayon sa kamakailang survey ng Royal LePage na isinagawa ng Nanos,1 74 porsyento ng mga Canadians na may residential na pagpapautang na itatakdang magre-renew sa loob ng susunod na 18 na buwan ay nagsasabi na nag-aalala sila tungkol sa renewal, sa ilaw ng serye ng pagtaas ng interes rate na ginawa ng Bank of Canada mula Marso 2022. Tatlumpung isa porsyento ng lahat ng mga nagpapautang sa Canada ay nagsasabi na ang kanilang kasunduan sa pagpapautang ay itatakdang magre-renew sa loob ng susunod na taon at kalahati (16% sa loob ng 12 buwan at 15% sa pagitan ng 12-18 buwan). Ibig sabihin, 3.4 milyong Canadians ang may pagpapautang na itatakdang magre-renew bago Marso 2025.2

Nang tanungin tungkol sa kanilang nalalapit na mga renewal ng pagpapautang, maraming Canadians ay nagsasabi na iniisip nilang baguhin ang uri ng produkto ng pagpapautang o pagpapalawig ng panahon ng pag-amortize, kasama ang isang array ng mga hakbang na paghihigpit sa gastos. Dalawampu’t apat porsyento ng mga residential na nagpapautang na nag-aalala tungkol sa kanilang renewal ay nagsabi na iniisip nilang palawigin ang panahon ng pag-amortize ng kanilang pagpapautang, habang 23 porsyento ay iniisip na lumipat sa ibang nagpapautang upang makakuha ng mas mabuting rate. Ngunit kung lilipat ng nagpapautang, ang mga aplikante na walang insurance sa pagpapautang ay dapat makapasa sa stress test, na mas mataas sa 5.25 porsyento o ang rate ng pagpapautang mas dalawang porsyento. Ang karagdagang hamon na ito ay maaaring magdulot ng ilang mga nagpapautang na magre-renew sa kanilang kasalukuyang nagpapautang sa mas mataas na rate upang maiwasan ang stress test.

Labing walong porsyento ng mga nagpapautang ay iniisip na palawigin ang susunod na termino ng pagpapautang, at 17 porsyento ay iniisip na ibenta ang kanilang bahay at bumili ng mas maliit na ari-arian upang bawasan ang laki ng kanilang pagpapautang. Maaaring pumili ng higit sa isang sagot ang mga respondent. Sa gitna ng mga kasalukuyang may variable-rate o hybrid na pagpapautang at nagsabi ng pag-aalala, 40 porsyento ang nagsasabi na plano nilang lumipat sa fixed-rate na pagpapautang pagkatapos ng renewal.

“Ang ilang Canadians na may variable-rate na pagpapautang ay nakakita ng kanilang buwanang bayad na doble o higit pa sa nakaraang taon at kalahati, dahil sa aggressive na kampanya ng Bank of Canada sa pagtaas ng interes rate upang bawasan ang mataas na inflation. Ang nakalock sa fixed-rate na pagpapautang, na karamihan ay, ay naprotektahan mula sa mga pagtaas na iyon, kahit na pansamantala,” ani Karen Yolevski, chief operating officer, Royal LePage Real Estate Services Ltd. “Bagaman inaasahan na bababa muli sa gitna ang lending rate ng sentral na bangko, ang tsansa na babalik tayo sa rock-bottom na rate na mas mababa sa isa porsyento ay napakababa. Sa renewal, haharapin ng mga may-ari ng fixed-rate na pagpapautang ang isang bagong katotohanan – mas mataas na buwanang bayad.”

Tatlumpung porsyento ng mga Canadian na nagpapautang ay nagsasabi na hindi sila nag-aalala tungkol sa kanilang susunod na renewal. Higit sa kalahati sa kanila (55%) ay nagsasabi na tiwala sila na payagan ng kanilang kita na masakop ang mas mataas na interes rate, at isa pang 33 porsyento ay nagsasabi malapit na silang mabayaran ang natitirang bahagi ng kanilang pagpapautang.

Profile ng nagpapautang sa Canada

Ayon sa survey, 80 porsyento ng mga nagpapautang sa residential ay nagsasabi na gumagamit sila ng prime lender para sa kanilang kasalukuyang pagpapautang (TD, RBC, Scotiabank, CIBC, BMO, National Bank, HSBC, Desjardins). Sa Quebec, tumataas ito sa 94 porsyento, ang pinakamataas na provincial na rate sa bansa. Samantala, siyam porsyento ng mga Canadian na nagpapautang ay gumagamit ng sub-prime o monoline na nagpapautang.

Halos kalahati ng lahat ng nagpapautang (49%) ay may limang taong termino ng pagpapautang, at 39 porsyento ay nakapag-amortize ng kanilang pagpapautang sa loob ng 25 na taon. Kasalukuyan, 74 porsyento ng mga nagpapautang sa bahay ay may fixed-rate na pagpapautang (bukas o sarado); 20 porsyento ay may variable-rate na pagpapautang (buka o sarado); at mas kaunti sa isang porsyento (0.8%) ay may hybrid na pagpapautang (buka o sarado).

“Maraming Canadians ngayon ay nakakaranas ng renewal ng pagpapautang sa mas mataas na rate kaysa sa sanay sila, at ito ay patuloy na mangyayari sa darating na mga taon habang mas maraming utang ang magma-mature,” ani Yolevski. “Tinuturing ng Canadians ang kanilang sarili na maingat kapag tumutungkol sa kanilang pinansyal, at naniniwala kami na ito ang naglingkod sa kanila nang mabuti. Ang aming mga institusyong pinansyal ay maayos na nakaposisyon upang suportahan ang mga konsumer sa pamamagitan ng isa sa pinakamalaking at pinakamahalagang mga pagbili sa kanilang buhay.”

Ang mahigpit na pamantayan sa pagpapautang ng Canada ay nangangailangan ng 20 porsyentong down payment, kung saan kailangan ang insurance sa pagpapautang ng mga nag-aaply na walang ito, isang karagdagang buwanang gastos. Ito ay kilala bilang isang high-ratio na pagpapautang. Dalawampu’t pitong porsyento lamang ng mga residential na nagpapautang ay nagsasabi na mayroon silang high-ratio na pagpapautang.

Mas mataas na halaga ng pagpapautang ay nakakapagpasa ng pinsala sa mga may-ari ng variable-rate at hybrid na pagpapautang

Mula Marso 2022, ginawa ng Bank of Canada ang walang kapantay na bilang ng pagtaas ng rate, na nagtaas ng mga rate mula sa makasaysayang mababang antas patungo sa pinakamataas sa loob ng dalawang dekada. Kasalukuyang nasa 5.0 porsyento ang key lending rate ng sentral na bangko – ang pinakamataas na antas mula 2001. Para sa mga may-ari ng variable-rate o hybrid na pagpapautang, kung saan bumabago ang kanilang mga bayad ayon sa pagbabago ng interes rate, ito ay nagresulta sa malaking pagtaas ng kanilang buwanang halaga sa pagpapautang.

Sa mga may variable-rate o hybrid na pagpapautang, 64 porsyento ang nagsasabi na ang mas mataas na interes ay nagdulot ng pagtaas ng kanilang trigger rate – kapag hindi na nakakabayad ang buwanang bayad sa bahagi ng interes – at kaya ay nagtaas ng kanilang buwanang bayad.

“Walang duda na sinubok ang katatagan pinansyal ng mga Canadian sa nakalipas na ilang taon. Bukod sa mga presyo ng bahay na tumaas noong 2021 at simula ng 2022 – na sinundan ng pagtaas ng rate ng interes na nagresulta sa pagtaas ng buwanang bayad sa pagpapautang ng daan-daang, kung hindi libo-libong dolyar – tumaas din ang gastos sa pang-araw-araw na mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain at gasolina,” ani Yolevski. “Ang matibay na rate ng trabaho ng Canada at ang mahigpit na pamantayan sa pagpapautang ng aming pangunahing bangko ay patuloy na tiyakin ang karamihan sa mga sambahayan ay makakayanan ang mga hamon sa pinansya nang walang kailangang ibenta ang kanilang bahay.”

Ayon sa Canadian Bankers Association, labinlimang sa bawat sampung libong sambahayang may pagpapautang sa Canada ang nakalagpas sa 90 araw na nakahinto sa kanilang mga bayad noong Agosto 2023, malapit sa pinakamababang antas sa loob ng ilang dekada.3

Ang malaking pagtaas sa kanilang buwanang halaga sa pagpapautang ay naglagay ng pinsala sa kalusugan pinansyal ng maraming may-ari ng variable-rate at hybrid na pagpapautang. Sa segmentong ito ng mga nagpapautang, 42 porsyento ang nagsasabi na ang mas mataas na interes ay naglagay ng malaking pinsala sa kanilang pamilya habang ang iba ay nagsasabi na nahihirapan silang magtipid.