Magpapalawak ng ekonomiya ng mundo ng 3.1% sa 2023, ayon sa proyekto ng ulat ng IFF

45 Global economy to expand 3.1% in 2023, IFF report projects

GUANGZHOU, China, Oct. 29, 2023 — Ang ekonomiya ng mundo ay babagal sa 3.1% sa 2023 dahil sa paghigpit ng patakaran sa pera, ang digmaan sa Ukraine at nananatiling epekto ng pandemya ng Covid-19 na nagpapatuloy na apektuhan ang paglago ng global.

China’s GDP ay hinulaang maglago ng 5.2% sa 2023 at babagal sa 5% sa 2024 ayon sa ulat na inilabas tuwing IFF 2023 Annual Meeting noong Sabado.

Ang ulat ay naghuhula na ang ekonomiya ng mundo ay mananatiling mahina sa 2024 na ang GDP ng buong mundo ay maglalago ng 3.1%.

Ang presyo ng konsyumer sa buong mundo ay bababa sa 7% sa taong ito, pababa mula sa 9.2% noong 2022 at ang inflation ay lalayo pa sa 5.8% sa 2024.

Ang ekonomiya ng U.S. ay maglalago ng 2% sa 2023 habang ang GDP ng EU ay hinulaang maglalago ng 0.8% sa taong ito at 1.5% sa 2023.

Tumingin sa hinaharap, ang ekonomiya ng mundo ay nananatiling nakaharap sa malakas na pagsubok – ang pangunahing inflation sa maraming bansa ay nananatili nang mataas sa target ng mga central banks gaya ng mga isyung heopolitikal kabilang ang digmaan sa Ukraine ay maaaring magdulot ng karagdagang pagkagambala sa global na pamilihin sa enerhiya at pagkain; ang paghigpit ng patakaran sa pera upang pigilan ang inflation ay maaaring lalong pahinain ang demand; ang mga tensyon sa heopolitika ay maaaring magdulot ng mas malaking pagbagal ng ekonomiya at walang kontrol na inflation; ang kawalan ng tiyak na momentum ng paglago ng ekonomiya ng China ngayong taon ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa global na paglago.

Ang ulat ay nangangahulugan ng paghigpit ng patakaran sa pera na walang pagkawala ng estabilidad sa pananalapi ng buong mundo, konsolidasyon ng posisyon sa pananalapi habang pinoprotektahan ang mga bahagi ng lipunan, pagpapabilis ng repormang estruktural at paglalim ng kooperasyon sa internasyonal at pagpapalakas ng multilateralismo.

Tinitingnan din ng ulat ang merkado ng pananalapi sa buong mundo kabilang ang krisis sa regional bank ng U.S., deadlock sa utang ng U.S., epekto ng rate ng patakaran sa performance ng currency at utang ng pamahalaang lokal at korporasyon ng China.

Ang kahinaan sa sistema pananalapi ng China ay hindi inaasahang mag-eskalate sa sistematikong panganib ayon sa ulat.

Tinitingnan din ng ulat ang merkado ng green bond at carbon sa global at China gayundin ang patakaran sa pananalapi sa green sa buong mundo. Tinatawag ng IFF ang komunidad internasyonal na mag-isa upang labanan ang krisis sa klima.

Bibigyan din ng ulat ng pananaw ang digital na pananalapi sa buong mundo, lalo na ang pag-apply ng mga teknolohiya kabilang ang malaking data, blockchain at artificial intelligence.

Ang IFF Global Finance and Development Report, inilabas bawat taon tuwing IFF Annual Meeting, nagbibigay ng pananaw sa ekonomiya ng China at buong mundo gayundin ang mga merkado sa pananalapi.