Isang Kagamitang Gabay upang Maging Matagumpay na Stockbroker

Successful Stockbroker

May higit sa 2,394 stockbrokers sa Estados Unidos, at maraming kabataan ang nagpapangarap na tahakin ang parehong landas. Bagamat haba ng karera at lokasyon ay malaking nakakaapekto kung gaano ka matagumpay, posible namang makamit ang tagumpay sa maaga,

Unti-unting nagbabago ang tungkulin ng mga stockbrokers dahil mas maraming mamumuhunan ang naging awtonomo, ngunit marami pa ring brokerage firm ang naghahanap ng mga kandidato para sa posisyon. Maari ring maging daan ito para sa iba pang karera, tulad ng financial advisor o planner. Kung may pagnanasa kang maging matagumpay na stockbroker, eto ang mga hakbang:

May panloob na hangarin na magtagumpay

Maraming bagong broker ang umaalis dahil mahirap at mahabang oras ang trabaho. Bagamat hindi magkapareho ang mga personalidad ng mga broker, ang matagumpay ay may malakas na hangarin at maaaring tumanggap ng pagtanggi.

Karamihan sa oras ay gagastusin sa pagtawag sa mga potensyal o umiiral na kliyente tungkol sa stock ideas, kaya kailangan mong maging mapagtiis at matatag. Kailangan mo rin ng mga mahusay na kakayahan sa pagbebenta at komunikasyon. Dapat kang eksperto sa pagpapaliwanag ng mga komplikadong ideya nang hindi nakakahiyang.

Maganda ang edukasyon

Walang pormal na pangangailangan sa edukasyon para maging stockbroker, ngunit karamihan sa mga kumpanya ay humihingi ng kandidato na may kahit isang bachelor’s degree sa finansya o negosyo. Magbibigay ito ng kompetetibong puwang. Mas maganda kung may master’s ka dahil mas maraming matututunan sa finansya.

Kumuha ng lisensya

Upang makapagtrabaho, dapat kumuha ng mga pangunahing securities license ang bawat stockbroker. Ang pinakamahalagang pagsusulit ay ang FINRA Series 7 at Series 63. Pag nalisensyado ka na, maaring bumili at ibenta ang stocks, mutual funds, bonds at iba pang securities. Maaari ka ring magbigay ng payo sa mga kliyente tungkol sa pinansya.

Karamihan sa mga kumpanya ay nangangailangan din ng Series 3 o Series 31; at Series 65 o Series 66. Mahirap ang mga pagsusulit na ito. Kung isponsor ka ng kumpanya, inaasahan kang pumasa.

Kung sarili kang isponsor ngunit walang pera para sa lahat ng pagsusulit, maari kang kumuha ng title loan at gamitin ang sasakyan bilang kolateral. Hanapin ang pinakamahusay na title loan places, at makakakuha ka ng kailangan mong pera.

Pumili ng magandang brokerage firm

Ang mga pinakamalaking brokerage firms ay may istrakturadong programa sa pagsasanay upang matutunan ng mga empleyado ang industriya, teknik sa pagbebenta, at pamamahala ng oras. Pagpipilianin mo ang kumpanya na bagay sa iyong personalidad at kagustuhan. Halimbawa, mas mainam sa isang baguhan na magtrabaho sa mas maliit na specialty firm kaysa sa malaking global brokerage.

Palaguin ang basehan ng mga kliyente

Ihambing ang mga patunay na paraan ng paghahanap ng mga kliyenteng broker at mga malikhaing estratehiya upang itaguyod ang basehan ng mga kliyente. Ang matagumpay na mga broker ay patuloy na kumikilos. Eto ang ilan sa karaniwang paraan ng paghahanap ng mga kliyente:

  • Pag-uusap sa iba pang mga broker sa merkado at katulad na merkado
  • Pag-uusap sa mga supplier sa industriya ng komersyal na pag-aari ng lupa
  • Pagtawag sa mga kliyente
  • Paghingi ng referral mula sa kamag-anak o kaibigan
  • Pagpasok sa kaugnay na samahan, tulad ng lokal na chamber of commerce
  • Pagpapadala ng mga newsletter