Ipinakita ng Surf Air Mobility ang Resulta ng Ikalawang Quarter sa pamamagitan ng Quarterly Report sa Form 10-Q at Current Report sa Form 8-K

plane passing by sun cloudy day Surf Air Mobility Files Its Second Quarter Results via Quarterly Report on Form 10-Q and Current Report on Form 8-K

Surf Air Mobility Inc. (NYSE:SRFM) (“Surf Air Mobility”), isang regional na platform ng air mobility na naglalayong maayos na ma-connect ang mga komunidad ng mundo, ay nag-file ng regular na Quarterly Report sa Form 10-Q kasama ang Current Report sa Form 8-K.

Ipinakita ng mga resulta ng pag-ooperate ng ikalawang quarter ng Surf Air Mobility ngayon sa regular nitong Quarterly Report sa Form 10-Q. Nagsara ang pagkuha ng Southern Airways (“Southern”) ng Surf Air Mobility noong Hulyo 27, 2023 sa ikatlong quarter. Kaya ang Quarterly Report sa Form 10-Q para sa Surf Air Mobility ay nagpapakita lamang ng resulta ng Surf Air. Ngayon din ay nag-file ang Surf Air Mobility ng isang Current Report sa Form 8-K kasama ang mga resulta ng pag-ooperate ng ikalawang quarter ng Southern. Bukod sa mga natatanging resulta ng Southern, sa Current Report sa Form 8-K, nagbigay din ang Surf Air Mobility ng pro forma na mga resulta ng pananalapi para sa panahong nagtatapos ng Hunyo 30, 2023, sa quarter at taunang batayan, na nag-combine ng mga resulta ng Surf Air at mga resulta ng Southern para sa mga parehong panahon, bilang kung ang pagkuha ng Southern ay nangyari noong Enero 1, 2022, na makikita sa ibaba at sa website ng investor relations nito sa https://investors.surfair.com.

Gaya ng naiulat noong Agosto 16, 2023, Mga Pangunahing Resulta ng Pananalapi ng 2Q23 ng Surf Air Mobility:

 • Revenue
  • GAAP Revenue ng $6.2 milyon para sa Surf Air at $22.4 milyon para sa Southern, ayon sa Inaasahang Flash
  • Pro Forma Revenue ng $28.3 milyon para sa 2Q23, tumaas ng 17.5% YoY, tumagal na kita mula sa Government Contracts ay 39.6%, ayon sa Inaasahang Flash
 • Bruto Profit
  • Pro Forma Bruto Profit ng $3.6 milyon, tumaas ng 44.3% YoY
 • Operating Income (Loss)
  • GAAP Operating loss ng $(13.2) milyon para sa Surf Air at $(1.3) milyon para sa Southern
  • Pro Forma Operating loss ng $(15.1) milyon, na kasama ang $3.9 milyong isang beses na gastos sa transaksyon at $1.7 milyong stock based compensation, at halos patas sa nakaraang taon
 • Non-GAAP Adjusted EBITDA
  • Non-GAAP Adjusted EBITDA ng $(7.8) milyon para sa Surf Air at $0.0 milyon para sa Southern
  • Pro Forma Non-GAAP Adjusted EBITDA ng $(7.8) milyon, kumpara sa $(3.7) milyon para sa parehong panahon ng nakaraang taon. Tingnan ang talahanayan ng Pro Forma Non-GAAP Adjusted EBITDA para sa pagkakabigkis mula sa Net loss sa Non-GAAP Adjusted EBITDA

Gaya ng naiulat noong Agosto 16, 2023, Mga Pangunahing Resulta ng Pananalapi ng 1H23 ng Surf Air Mobility:

 • Revenue
  • GAAP Revenue ng $11.7 milyon para sa Surf Air at $45.1 milyon para sa Southern
  • Pro Forma Revenue ng $56.3 milyon, tumaas ng 23.4% YoY, tumagal na kita mula sa Government Contracts ay 43.5%
 • Bruto Profit
  • Pro Forma Bruto Profit ng $6.6 milyon, tumaas ng 20.1% YoY
 • Operating Income (Loss)
  • GAAP Operating Loss ng $(25.2) milyon para sa Surf Air at $(3.2) milyon para sa Southern
  • Pro Forma Operating Loss ng $(29.6) milyon, na kasama ang $5.2 milyong isang beses na gastos sa transaksyon at $2.8 milyong stock based compensation, at halos patas sa nakaraang taon
 • Adjusted EBITDA
  • Non-GAAP Adjusted EBITDA ng $(17.4) milyon para sa Surf Air at $(0.8) milyon para sa Southern
  • Non-GAAP Adjusted EBITDA ng $(18.2) milyon kumpara sa $(7.7) milyon para sa parehong panahon ng nakaraang taon. Tingnan ang talahanayan ng Pro Forma Non-GAAP Adjusted EBITDA para sa pagkakabigkis mula sa Net loss sa Non-GAAP Adjusted EBITDA

PINANCIAL OUTLOOK

Buong taon ng 2023:

Kinuha ng Surf Air Mobility ang Southern noong Hulyo 27, 2023 at magrereport ng GAAP results na nagpapakita ng mga resulta ng pag-ooperate ng Surf Air para sa labindalawang buwan na nagtatapos ng Disyembre 31, 2023 at Southern para sa panahong nagsisimula ng Hulyo 28, 2023 hanggang Disyembre 31, 2023. Nagbibigay ang Kompanya ng gabay para sa GAAP Revenue, gayundin ang Non-GAAP Revenue at Non-GAAP Adjusted EBITDA, na kumakatawan sa mga resulta ng pag-ooperate ng Surf Air at Southern sa isang pro forma para sa buong taon ng 2023.

 • GAAP Revenue, na nag-aakalang mga resulta ng pag-ooperate ng Surf Air para sa buong panahon ng 2023 at Southern para sa panahon Hulyo 28, 2023 hanggang Disyembre 31, 2023, sa pagitan ng $54.5 milyon hanggang $59.5 milyon
 • Non-GAAP Revenue, na nag-aakalang mga pro forma na resulta ng pag-ooperate ng Surf Air at Southern, para sa buong panahon ng 2023, sa pagitan ng $107.5 milyon hanggang $112.5 milyon, kumpara sa $100.6 milyon para sa buong taon ng 2022, tumaas ng 6.9% – 11.8%. Mas mabagal na paglago YoY sa 2H23 na nakatuon sa constraint ng supply chain ng paghahatid ng bahagi ng eroplano, pagtatapos ng Marianas Joint Venture sa Guam na epektibo noong Marso 31, 2023, at limitadong pagpapalawak ng armada dahil sa availability ng eroplano. Inaasahan naming malulutas ang mga alalahanin na ito bilang bahagi ng order ng fleet ng Textron Aviation, Inc.
 • Non-GAAP Adjusted EBITDA, na nag-aakalang mga pro forma na resulta ng pag-ooperate ng Surf Air at Southern, para sa buong panahon ng 2023, sa pagitan ng $(46.3) milyon hanggang $(56.3) milyon, na hindi kasama ang inaasahang impact ng stock-based compensation, at isang beses na gastos sa direct listing, kumpara sa $(28.8) milyon para sa nakaraang taon ng 2022. Ang inaasahang pagbaba ng Non-GAAP Adjusted EBITDA sa 2023, kumpara sa 2022, ay dahil sa karagdagang paglalagay sa Teknolohiya at Electrification R&D, Marketing at Pananalapi, at G&A na pangunahing kaugnay sa gastos sa kagawaran ng kumpanya sa kagawaran ng pampublikong kumpanya at transaksyon ng Southern.

TUNGKOL SA SURF AIR MOBILITY

Ang Surf Air Mobility ay isang Los Angeles-based na regional na platform ng air mobility na lumalawak sa kategorya ng regional na pagbiyahe ng eroplano upang muling ilunsad ang paglipad sa kapangyarihan ng electrification. Sa isang pagtatangka upang mapababa ng malaki ang gastos at epekto sa kapaligiran ng paglipad at bilang operator ng pinakamalaking commuter airline sa US, layunin ng Surf Air Mobility na mag-develop ng powertrain technology kasama ang kanilang mga komersyal na kasosyo upang electrify ang umiiral na mga armada at dalhin ang electrified na eroplano sa merkado sa malaking skala. May malalim na karanasan at kakayahan ang management team sa aviation, electrification, at consumer technology.

Mga Pahayag na Panunulat

Ang impormasyon sa press release na ito ay kasama ang “mga pahayag na panunulat” sa loob ng Seksyon 27A ng Securities Act ng 1933, gaya ng inamyendahan, at Seksyon 21E ng Securities Exchange Act ng 1934, gaya ng inamyendahan. Kasama sa mga pahayag na panunulat ang, sa iba pang mga bagay, mga pahayag tungkol sa: kakayahan ng Surf Air Mobility na hulaan ang mga pangangailangan ng hinaharap ng merkado ng air mobility; mga hinaharap na trend sa industriya ng aviation, pangkalahatan; hinaharap na estratehiya ng paglago ng Surf Air Mobility at rate ng paglago nito at kakayahan nito na ma-access ang mga pagpapayaman nito, palakihin ang kanyang armada. Sa ilang mga kaso, maaari kang makilala ang mga pahayag na panunulat sa pamamagitan ng terminolohiya na “maaaring,” “dapat,” “inihahayag,” “nagpapahiwatig,” “nagpapakita,” “nagpaplano,” “nag-aakalang,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,” “nagpapalagay,”