Ipinakilala ng Knightscope ang $10M Public Safety Infrastructure Bond Offering

Screenshot 2023 10 25 at 9.10.11 AM Knightscope Launches $10M Public Safety Infrastructure Bond Offering

MOUNTAIN VIEW, Calif.–Oktubre 25, 2023–Knightscope, Inc. [NASDAQ:KSCP] (“Knightscope” o ang “Kompanya,” ay nag-aalok ng $10 milyong Public Safety Infrastructure Bond Offering kung saan ang publiko ay maaaring labanan ang krimen sa kanilang portfolio ng pag-iinvest.

“Ang mga bond ay karaniwang mas hindi boluntaryo at mas maliit ang panganib kaysa sa mga stocks, at kapag pinanatili hanggang sa katapusan ay maaaring mag-alok ng mas matatag at konsistenteng mga resulta.”

I-tweet ito

“Ito ang aming pananaw na madalas na hindi pinapayagan ang mga retail na mamuhunan na lumahok sa mga pag-aalok ng utang na may mataas na kita na ginagawa ng mga publikong nakalista na kompanya at nais naming simulan upang tugunan ang kawalan ng katarungan na ito sa pamamagitan ng pag-aalok na ito ng bond. Samantalang ito ay maaaring magbigay ng hindi nababawasang matagal na paglago ng kapital sa isang hindi nababawasang anyo upang patuloy na pagbutihin ang paglago ng Knightscope,” sabi ni William Santana Li, Tagapangulo at CEO, Knightscope, Inc.

Ang Kompanya ay nag-aalok ng 10% na interes, binabayaran sa salapi taun-taon, sa hanggang $10 milyong bond. Halimbawa, isang $10,000 na pag-iinvest ay maaaring magbigay ng $1,000 ng interes sa salapi taun-taon. Sa loob ng 5 taon, ang isang mamumuhunan ay maaaring kumumpol ng hanggang $5,000 sa mga pagbabayad ng interes. Matuto pa sa bond.knightscope.com.

Bagamat bumaba ang tinatayang 1.7% ang pambansang krimen laban sa tao mula 2021 hanggang 2022 ayon sa National Incident-Based Reporting System (NIBRS), tumaas naman ng 1.06% ang mga krimen sa ari-arian. Sa 78% ng mga ahensya ng pagpapatupad ng batas na nagsasabi ng mga problema sa pagrerekrut ng mga nakalalapit na kandidato (pinagkukunan: International Associate of Chiefs of Police), malamang na magpapakita ng mas malungkot na larawan ang mga ulat sa hinaharap. Kailangan ng bansa ng mga makabuluhang kagamitan teknolohiya upang mas mapaglingkuran ang pangangailangan sa kaligtasan ng komunidad at punan ang mga puwang sa tauhan upang maiwasan ang kailangang bawasan o alisin ang ilang mga serbisyo, yunit, o posisyon ng ahensya.

Ang mga Autonomous Security Robots (“ASRs”) ng Knightscope ay nagsilbi simula Mayo 2015 at direktang naging sanhi ng maraming dokumentadong paglaban sa krimen. Isang ahensya ng pagpapatupad ng batas sa Los Angeles County ay nag-expand ng kanilang presensiyang pangkaligtasan sa publiko sa Knightscope K5 ASR at iniugnay ang sumusunod na estadistika sa pagpapatupad nito: 10% na pagbaba sa mga tawag para sa serbisyo, 46% na pagbaba sa mga ulat ng krimen at 68% na pagbaba sa mga sitasyon. Bilang resulta, inaprubahan ng Konseho ng Lungsod ang pag-renew ng kontrata, na kamakailan ay pumasok sa ikalimang tuloy-tuloy na taon.

LABANAN ANG KRIMEN SA IYONG PORTFOLYO NG PAG-IINVEST

Nagtataguyod ang Knightscope ng kapital upang patuloy na pagbutihin ang paglago nito. Lumalakas ang momentum nito – maaaring makita ang buod nito sa www.knightscope.com/rise – at ang pagbili ng Mga Bond ng Knightscope ay tutugon sa pagsisikap na ilagay ang teknolohiya sa higit pang mga lokasyon sa buong bansa.

Sa halip na mga bond na pangmunisipal na karaniwang naglilingkod sa mga lokal na isyu at karaniwang nagtatataas ng buwis, ang mga bond ng Knightscope ay sinuportahan ng Kompanya at makikinabang ang mga propesyonal sa kaligtasan publiko mula sa parehong law enforcement at industriya ng seguridad sa buong Estados Unidos. Ayon sa Investopedia, “Ang mga bond ay karaniwang mas hindi boluntaryo at mas maliit ang panganib kaysa sa mga stocks, at kapag pinanatili hanggang sa katapusan ay maaaring mag-alok ng mas matatag at konsistenteng mga resulta.” Sila rin ay nagbibigay ng paraan upang mapreserba ang kapital at kumita ng masasalimuot na pagbabalik.

MATUTO PA

Bisitahin ang https://bond.knightscope.com ngayon upang matuto kung paano makinabang sa pagkakataong ito ng utang na may mataas na kita na karaniwang nakalaan lamang para sa mga elite ng Wall Street.

Tungkol sa Knightscope

Ang Knightscope ay isang advanced na kompanya ng teknolohiyang pangkaligtasan publiko na nagtatayo ng mga awtonomong robot na seguridad at mga sistema ng blue light na komunikasyong pang-emerhensiya na tumutulong na protektahan ang mga lugar kung saan nakatira, nagtatrabaho, nag-aaral at dalawin ang mga tao. Ang matagal na ambisyon ng Knightscope ay gawing ang Estados Unidos ng Amerika ang pinakaligtas na bansa sa mundo. Matuto pa tungkol sa amin sa www.knightscope.com. Sundan ang Knightscope sa Facebook, X (dating Twitter), LinkedIn at Instagram.

PANGANGALAP NG PAGPAPAHINTULOT

ISANG STATEMENT NA PANGANGALAP NG PAGPAPAHINTULOT ANG NAKATANGGAP SA SEC HINGGIL SA PAG-AALOK NA ITO. NAGKALOKALANG QUALIFIED ANG PANGANGALAP NA PAGPAPAHINTULOT NA IYON, NA LAMANG AY NANGANGAHULUGAN NA MAARI ANG KOMPANYA NA MAGBILI NG MGA SECURITIES NA INILARAWAN NG PANGANGALAP NA PAGPAPAHINTULOT. ANG PAG-AALOK NA SIRKULAR NG KOMPANYA AY NAGLALAMAN NG MGA KARAGDAGANG DETALYE HINGGIL SA PAG-AALOK NA ITO.