Ipinagpapahayag ng Air Canada ang Resulta ng Pinansyal sa Ikatlong Kwarto ng 2023

Air Canada Reports Third Quarter 2023 Financial Results
 • Ang pagpapatakbo ng kita na $6.344 bilyon ay tumaas ng 19 porsyento mula sa ikatlong quarter ng 2022

 • Ang pagpapatakbo ng kita na $1.415 bilyon, na may margin ng pagpapatakbo na 22.3 porsyento, ay tumaas ng $771 milyon taon-taon

 • Ang tinustos na EBITDA* na $1.830 bilyon, na may margin ng tinustos na EBITDA na 28.8 porsyento, ay tumaas ng higit sa $773 milyon taon-taon

 • Ang net cash flows mula sa pagpapatakbo ng $408 milyon, at ang malayang daloy ng pera* na $135 milyon

 • Ang sukatan ng utang* na 1.4 sa Setyembre 30, 2023, pababa mula sa 5.1 sa Disyembre 31, 2022

MONTREAL, Okt. 30, 2023 /CNW/ – Ngayon ay inihayag ng Air Canada ang kanyang mga resulta ng pinansyal para sa ikatlong quarter ng 2023.


Air Canada Logo (CNW Group/Air Canada)

“Ang Air Canada ay nagpakita ng malakas sa ikatlong quarter, na naglagay ng matatag na pagpapatakbo ng kita na higit sa $6.3 bilyon, isang pagtaas ng 19 porsyento mula sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ang aming pagtuon sa paglago ng aming pandaigdigang network, pagbuo ng laki sa aming mga hub at pagsasamantala ng aming matatag na pakikipagtulungan ay nagbibigay ng malakas na resulta. Ang aming pagpapatakbo ng kita ay umabot sa $1.4 bilyon, higit sa doble mula noong isang taon ang nakalipas, at ang tinustos na EBITDA ay tumaas ng $773 milyon sa $1.83 bilyon, na kumakatawan sa isang tinustos na EBITDA margin na halos 29 porsyento. Pinapasalamatan ko ang aming mga empleyado at pamunuan para sa kanilang matinding paggawa sa ligtas na paghahatid ng 12.6 milyong mga customer sa panahon ng mahirap at nag-aangkin na tag-init na panahon. Pinamahalaan namin ang mga gastos nang may pag-iingat, na ang mga gastos sa pagpapatakbo ay tumaas ng 5 porsyento, sa 10 porsyentong pagtaas sa kakayahan taon-taon. Patuloy kaming nagbabayad ng utang sa quarter, na bumababa ang aming sukatan ng utang sa 1.4 mula sa 5.1 sa wakas ng nakaraang taon, habang patuloy na nagpapanatili ng malusog na antas ng likididad, na nasa halos $10 bilyon sa wakas ng quarter.” sabi ni Michael Rousseau, Pangulo at Punong Tagapamahala sa Air Canada.

“Tiningnan sa sekwensyal, ang progresibong pagganap ng Air Canada hanggang sa ngayon ay patunay sa tagumpay ng kanyang estratehiya upang muling itayo ang eroplano at pahusayin ang pagiging matatag ng operasyon, habang pinamamahalaan ang mga panganib. Kinakailangan itong pamahalaan ang kawalan ng katiyakan sa pulitika, inflasyon at hindi matatag na kalagayan ng presyo ng langis, pagharap sa mas maraming kompetisyon at paghaharap sa mga suliranin sa supply chain, at sa patuloy na pag-unlad ng regulatory environment. Gayunpaman, ang aming ipinakitang kakayahang mag-adapt at ang matatag na pangangailangan sa kasalukuyan ay nagbibigay sa amin ng tiwala sa natitira ng taon at sa 2024 sa kabila ng hindi maiwasang mga balakid na kinakaharap ng aming global na industriya. Patuloy kaming mamamahala sa aming negosyo nang may pag-iingat. Nananatiling nakapagtitiwala kami sa aming buong taong guidance ng tinustos na EBITDA at sa puntong ito, inaasahan naming makakalap sa mas mataas na ranggo ng aming buong taong guidance.”

*Ang tinustos na CASM, tinustos na EBITDA (kita bago buwis, buwis, pagdepresyasyon, at pag-amortisasyon), margin ng tinustos na EBITDA, sukatan ng utang, netong utang, tinustos na pre-tax na kita (talo), tinustos na netong kita, tinustos na kita bawat akaw, at malayang daloy ng pera ay tinutukoy sa balitang ito. Ang mga sukatan ay hindi GAAP na mga sukatan ng pinansyal, hindi GAAP na mga sukatan, o karagdagang mga sukatan ng pinansyal, ay hindi kinikilala na mga paraan ng pagpapresenta ng estado ng pinansyal sa ilalim ng GAAP, walang standartisadong kahulugan, maaaring hindi magkapareho sa katulad na mga sukatan na ipinresenta ng iba pang mga entidad at hindi dapat isaalang-alang bilang pagpapalit o mas mataas sa mga resulta ng GAAP. Mangyaring tignan ang “Mga Hindi GAAP na Sukatan ng Pinansyal” na seksyon ng balitang ito para sa mga paglalarawan ng mga sukatan na ito, at para sa isang pagkumpara ng mga hindi GAAP na sukatan ng Air Canada na ginamit sa balitang ito sa pinakamalapit na sukatan ng pinansyal ng GAAP.

Mga Resulta ng Pinansyal para sa Ikatlong Quarter ng 2023

 • Ang pagpapatakbo ng kita na $6.344 bilyon ay tumaas ng higit sa $1 bilyon mula sa ikatlong quarter ng 2022 dahil sa mas mataas na kita mula sa mga pasahero. Ang pinagpapatakbo na kakayahan ay tumaas ng 10 porsyento mula sa ikatlong quarter ng 2022, humigit-kumulang isang porsyento mas mababa kaysa sa proyeksiyon na ibinigay sa balita ng Air Canada noong Agosto 11, 2023.
 • Ang mga gastos sa pagpapatakbo na $4.929 bilyon ay tumaas ng $251 milyon o 5 porsyento mula sa ikatlong quarter ng 2022. Ang pagtaas ay dahil sa pangunahing sa mga pagtaas sa halos lahat ng item ng account dahil sa mas mataas na trapiko at kakayahan taon-taon at pangkalahatang mga pangyayaring pang-implyasyon. Ang mas mababang gastos sa langis ng eroplano na resulta ng 23 porsyentong mas mababang presyo ng jet fuel taon-taon ay bahagyang nabawasan ang pagtaas.
 • Ang pagpapatakbo ng kita na $1.415 bilyon, na may margin ng pagpapatakbo na 22.3 porsyento, ay umunlad ng $771 milyon mula sa ikatlong quarter ng 2022.
 • Ang tinustos na EBITDA na $1.830 bilyon, na may tinustos na EBITDA margin na 28.8 porsyento, ay tumaas ng $773 milyon mula sa ikatlong quarter ng 2022.
 • Ang netong kita na $1.250 bilyon ay tumaas ng $1.758 bilyon mula sa ikatlong quarter ng 2022. Ang bilis na kita bawat akaw na $3.08 kumpara sa talong kita bawat akaw na $1.42 sa ikatlong quarter ng 2022.
 • Ang tinustos na netong kita na $1.281 bilyon ay umunlad ng $850 milyon mula sa ikatlong quarter ng 2022. Ang tinustos na kita bawat akaw na $3.41 kumpara sa $1.07 sa ikatlong quarter ng 2022.
 • Ang tinustos na CASM na 12.20 sentimos ay tumaas ng 5.6 porsyento mula sa ikatlong quarter ng 2022. Ang gastos sa bawat isa ay naapektuhan ng 17 porsiyentong pagtaas sa mga gastos sa sahod, sahod at benepisyo – sa mas mataas na pagpapatibay ng tauhan – at ng mas mataas na mga gastos sa serbisyo sa pasahero dahil sa mas mataas na trapiko at mas mataas na mga gastos sa pagbebenta – na nauugnay sa kita – at ng mga pangyayaring pang-implyasyon sa iba’t ibang item. Ang CASM para sa ikatlong quarter ng 2023 na 17.57 sentimos ay bumaba ng 4.0 porsyento mula sa ikatlong quarter ng 2022, na idinulot ng mas mababang presyo ng langis at mas mataas na kakayahan taon-taon, at bahagyang nabawasan ng mas mataas na mga sahod, sahod at benepisyo, mas mataas na mga gastos sa serbisyo sa pasahero at mga pangyayaring pang-implyasyon.
 • Ang net cash flows mula sa pagpapatakbo ng $408 milyon ay tumaas ng $118 milyon mula sa ikatlong quarter ng 2022.
 • Ang malayang daloy ng pera na $135 milyon ay tumaas ng $178 milyon mula sa ikatlong quarter ng 2022.