E3 Lithium Nag-anunsyo ng $20.0 Milyong Bumili ng Deal na Pampublikong Pag-aalok

Generic E3 Lithium Announces $20.0 Million Bought Deal Public Offering

CALGARY, Alberta-Setyembre 18, 2023-E3 LITHIUM LTD. (TSXV:ETL) (FSE:OW3) (OTCQX:EEMMF), “E3 Lithium” o “ang Kompanya,” ang nangungunang tagapagpaunlad ng lithium ng Alberta at tagapagpabago ng teknolohiya sa pagkuha, ay inihayag ngayong araw na pumasok ito sa isang kasunduan sa Eight Capital upang kumilos bilang pangunahing tagapangasiwa at nag-iisang tagapamahala ng aklat sa ngalan ng isang sindikato ng mga tagapangasiwa (sama-sama, ang “Mga Tagapangasiwa”), alinsunod sa kung saan sumang-ayon ang mga Tagapangasiwa na bilhin para sa muling pagbebenta ang 5,640,000 karaniwang bahagi ng Kompanya (bawat isa, isang “Inalok na Bahagi”) sa isang presyo ng C$3.55 kada Inalok na Bahagi (ang “Presyo ng Pag-aalok”) sa isang batayan ng “biniling pakikipag-ayos” para sa kabuuang kita na C$20,022,000 (ang “Pangunahing Pag-aalok”).

Pinagkaloob ng Kompanya sa mga Tagapangasiwa ang isang pagpipilian (ang “Pagpipilian sa Sobrang Pag-allocate”, at kasama ang Pangunahing Pag-aalok, ang “Pag-aalok”), na maaaring gamitin sa loob ng 30 araw pagkatapos at kabilang ang petsa ng pagsasara ng Pag-aalok, upang bilhin para sa muling pagbebenta hanggang sa karagdagang 15% ng Inalok na Mga Bahagi sa Presyo ng Pag-aalok upang takpan ang sobrang pag-allocate, kung mayroon man, at para sa layunin ng pagpapatatag ng merkado.

Ang netong kita mula sa Pag-aalok ay gagamitin patungo sa pag-unlad ng Clearwater Project at mga gawaing pangkorporasyon.

Ibebenta ang Inalok na Mga Bahagi sa pamamagitan ng karagdagan sa prospectus na isasampa sa lahat ng mga lalawigan ng Canada, maliban sa Qu├ębec, upang magdagdag sa maikling anyo ng base shelf prospectus ng Kompanya na may petsang Abril 18, 2022. Maaaring ibenta din ang Inalok na Mga Bahagi sa Estados Unidos sa isang pribadong pagkakaloob batay sa isa o higit pang mga pagbubukod mula sa mga kinakailangan sa pagpaparehistro ng United States Securities Act ng 1933, gaya ng binago (ang “U.S. Securities Act”), at sa gayong ibang mga hurisdiksyon sa labas ng Canada at Estados Unidos, sa bawat kaso alinsunod sa lahat ng naaangkop na mga batas na ibinigay na walang prospectus, pahayag ng pagpaparehistro o katulad na dokumento ay kinakailangang isampa sa naturang hurisdiksyon.

Naka-iskedyul ang Pag-aalok na magsara sa o tungkol sa Setyembre 26, 2023 at napapailalim sa ilang mga kondisyon kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, pagtanggap ng lahat ng kinakailangang mga pag-apruba, kabilang ang pag-apruba ng TSX Venture Exchange.

Ang Inalok na Mga Bahagi ay hindi nakarehistro at hindi ire-rehistro sa ilalim ng U.S. Securities Act at maaaring hindi ialok o ibenta sa Estados Unidos maliban kung nakarehistro o may naaangkop na pagbubukod mula sa mga kinakailangan sa pagpaparehistro sa ilalim ng U.S. Securities Act at naaangkop na mga batas sa estado sa securities. Ang balitang ito ay hindi dapat ituring na isang pag-aalok na magbenta o pananawagan para sa isang pag-aalok na bumili ni dapat may anumang pagbebenta ng anumang mga securities sa anumang hurisdiksyon kung saan ang gayong pag-aalok, pananawagan o pagbebenta ay labag sa batas.

SA NGALAN NG LUPON NG MGA DIREKTOR

Chris Doornbos, Pangulo at CEO
E3 Lithium Ltd.

Tungkol sa E3 Lithium

Ang E3 Lithium ay isang kompanya sa pagpapaunlad na may kabuuang 16.0 milyong tonelada ng katumbas ng carbonate ng lithium (LCE) na Naisukat at Naiindikahan at 0.9 milyong tonelada LCE Inferred mineral resources1 sa Alberta. Gaya ng nakabalangkas sa Preliminary Economic Assessment ng E3, ang Clearwater Lithium Project ay may NPV8% na USD 1.1 Bilyon na may 32% IRR bago buwis at USD 820 Milyon na may 27% IRR pagkatapos ng buwis1. Ang layunin ng E3 Lithium ay upang makapagprodukta ng mataas na kalinisan, battery grade na mga produktong lithium upang patakbuhin ang lumalaking elektrikal na rebolusyon. Sa isang malaking mapagkukunan ng lithium at mga makabagong solusyon sa teknolohiya, ang E3 Lithium ay may potensyal na maghatid ng lithium sa merkado mula sa isa sa mga pinakamahusay na hurisdiksyon sa mundo.

1: Ang Preliminary Economic Assessment (PEA) para sa Clearwater Lithium Project NI 43-101 teknikal na ulat ay binago Setyembre 17, 2021. Gordon MacMillan, P.Geol, QP, Fluid Domains Inc. at Grahame Binks, MAusIMM, QP (Metallurgy), dating ng Sedgman Canada Limited (Petsa ng Ulat: Hunyo 15, 2018, Epektibong Petsa: Hunyo 4, 2018 Binagong Petsa: Setyembre 17, 2021). Ang mineral resource NI 43-101 Technical Report para sa North Rocky Property, epektibo Oktubre 27, 2017, natukoy ang 0.9Mt LCE (inferred). Ang mineral resource NI 43-101 Technical Report para sa Bashaw District Project, epektibo Marso 21, 2023, natukoy ang 16.0Mt LCE (nasukat at naiindikahan). Lahat ng mga ulat ay available sa website ng E3 Lithium (e3lithium.ca/technical-reports) at SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Pahayag na Tumitingin sa Hinaharap at Nag-iingat

Kasama sa balitang ito ang ilang mga pahayag na tumitingin sa hinaharap pati na rin ang mga layunin, estratehiya, paniniwala at hangarin ng pamunuan. Madalas na nakikilala ang mga pahayag na tumitingin sa hinaharap sa pamamagitan ng mga salitang tulad ng “maaaring”, “magiging”, “plano”, “inaasahan”, “hinihintay”, “tinatayang”, “layunin” at katulad na mga salita na tumutukoy sa mga pangyayaring darating at resulta. Sa partikular, naglalaman ang balitang ito ng impormasyong tumitingin sa hinaharap tungkol sa Pag-aalok at sa iminungkahing paggamit ng kita mula rito. Ang mga pahayag na tumitingin sa hinaharap ay batay sa kasalukuyang mga opinyon at inaasahan ng pamunuan. Lahat ng impormasyong tumitingin sa hinaharap ay likas na hindi tiyak at napapailalim sa iba’t ibang mga palagay, panganib at kawalang katiyakan, kabilang ang mapanlinlang na kalikasan ng mineral na pagsisiyasat at pagpapaunlad, nagbabagong presyo ng commodity, ang bisa at kakayahang maisakatuparan ng mga bagong teknolohiya sa pagkuha ng lithium na hindi pa nasusubukan o napatunayan sa isang komersyal na sukat o sa brine ng Kompanya, mapanganib na kumpetisyon at availability ng pagpopondo, gaya ng inilarawan nang mas detalyado sa aming mga kamakailang paghahain ng securities na available sa www.sedarplus.ca. Ang mga salik na maaaring magdulot ng tunay na mga resulta na magkaiba sa gayong impormasyong tumitingin sa hinaharap ay kinabibilangan ng, ngunit hindi limitado sa, mga pagbabago sa estado ng equity at utang na mga merkado, mga pagkaantala sa pagkuha ng kinakailangang pangregulatoryong mga pag-apruba, pagkabigo na matugunan ang mga kondisyon sa pagsasara na may kaugnayan sa Pag-aalok at iba pang mga panganib at kawalang katiyakan na kasangkot sa industriya ng mineral na pagsisiyasat at pagpapaunlad. Ang impormasyong tumitingin sa hinaharap sa balitang ito ay batay sa mga opinyon at palagay ng pamunuan na itinuturing na makatwiran sa petsa ngayon, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, palagay na matutugunan ang lahat ng mga kondisyon bago ang pagkumpleto ng Pag-aalok (kabilang ang pagtanggap ng lahat ng kinakailangang pangregulatoryong mga pag-apruba) sa tamang panahon; at pangkalahatang mga kondisyon sa negosyo at ekonomiya ay hindi magbabago sa isang materyal na hindi magandang paraan. Ang mga tunay na pangyayari o resulta ay maaaring magkaiba nang malaki mula sa mga nakaprodyekta sa mga pahayag na tumitingin sa hinaharap at binabalaan namin kayo laban sa paglalagay ng labis na pagtitiwala rito. Hindi namin inaakala ang anumang obligasyon na muling isaalang-alang o i-update ang mga pahayag na ito na tumitingin sa hinaharap maliban kung kinakailangan ng naaangkop na batas.