Co-Founder Sudhin Shahani at Chairman Carl Albert ng Surf Air Mobility ay Bumili ng SRFM Shares sa Open Market

1445 Surf Air Mobility Co-Founder Sudhin Shahani and Chairman Carl Albert Purchase SRFM Shares in the Open Market

LOS ANGELES– Setyembre 20, 2023 — Surf Air Mobility Inc. (NYSE:SRFM), isang regional na platform ng air mobility na naglalayong maipagdiwang ang mundo sa pamamagitan ng mapayapang pagkonekta, ay inihayag ngayon na binili ng kanilang co-founder, Sudhin Shahani, at chairman, Carl Albert, 140,145 shares at 75,585 shares, ayon sa pagkakasunod-sunod, ng karaniwang aksyon ng Surf Air Mobility (NYSE: SRFM) sa isang bukas na merkado na transaksyon, muling nagpapatibay ng kanilang kompitensya sa kompanya.

TUNGKOL SA SURF AIR MOBILITY

Ang Surf Air Mobility ay isang Los Angeles-based na regional na platform ng air mobility na nagpapalawak ng kategorya ng regional na pagbiyahe sa pamamagitan ng pagsasakatuparan ng kapangyarihan ng pagpapalakas. Sa isang pagtatangka upang mapabawasan ng malaki ang gastos at epekto sa kapaligiran ng pagbiyahe at bilang operator ng pinakamalaking commuter airline sa US, naglalayong mag-develop ang Surf Air Mobility ng powertrain technology kasama ang kanilang mga komersyal na partner upang ma-electrify ang umiiral na mga fleet at dalhin sa merkado sa malaking skala ang electrified na eroplano. Ang koponan ng pamamahala ay may malalim na karanasan at kasanayan sa aviation, electrification, at consumer technology.

Mga Pahayag na Panghinaharap

Ang impormasyon sa press release na ito ay kasama ang “mga pahayag na panghinaharap” sa loob ng Seksyon 27A ng Securities Act ng 1933, gaya ng inamyendahan, at Seksyon 21E ng Securities Exchange Act ng 1934, gaya ng inamyendahan. Kasama sa mga pahayag na panghinaharap ang, sa iba pang mga bagay, mga pahayag tungkol sa: kakayahan ng Surf Air Mobility na abangan ang mga hinaharap na pangangailangan ng merkado ng air mobility; mga hinaharap na trend sa industriya ng aviation, pangkalahatan; hinaharap na estratehiya ng paglago ng Surf Air Mobility at rate ng paglago nito at kakayahan nito upang ma-access ang mga pagpapayaman nito, lumago ang kanyang fleet.

Para sa Press:
press@surfair.com

Para sa Investors:
investors@surfair.com

Paglilinaw:

1) Ang may-akda ng Artikulo, o miyembro ng sambahayan o pamilya ng may-akda, ay walang hawak na anumang securities ng mga kompanyang itinalaga sa Artikulong ito. Ang may-akda ay nagtantiya kung aling mga kompanya ang kasama sa artikulong ito batay sa pananaliksik at pag-unawa sa sektor.

2) Ang Artikulo ay inilabas para sa at nabayaran ng, Surf Air Mobility Inc. Inaasahan ng Market Jar Media Inc. mula sa Surf Air Mobility Inc.’s Digital Marketing Agency of Record (Native Ads Inc.) na makatanggap ng apatnapu’t dalawang libong limang daan USD para sa 36 na araw (26 na araw ng negosyo).

3) Ang mga pahayag at opinyon ay opinyon lamang ng may-akda at hindi ng Market Jar Media Inc., ang mga direktor o opisyal nito. Ang may-akda ay buong responsable sa balidad ng mga pahayag. Hindi napagbayaran ng Market Jar Media Inc. ang may-akda para sa Artikulong ito. Hindi rin napagbayaran ng may-akda ang Market Jar upang ilathala o i-syndicate ang Artikulong ito. Hindi rin personal na na-verify ng Market Jar ang anumang impormasyon sa artikulong ito.