Ang Pagpapatupad ng FinOps Ay Nangangailangan ng Malawakang Pagsasama-sama ng Organisasyon para sa Pangmatagalang Tagumpay: Bagong Mapagkukunan Mula sa Info-Tech Research Group

Ang bagong mapagkukunan mula sa firma ay binigyang-diin na ang pagpapatanda ng kasanayan sa mga pinansiyal na operasyon (FinOps) ng isang organisasyon ay nagbibigay-kapangyarihan sa bawat gumagamit ng cloud upang maksimisa ang halaga ng kanilang paggasta, ngunit ang paggawa nito ay isang responsibilidad na pinagsasaluhan sa buong mga koponan at kagawaran ng organisasyon.

TORONTO, Sept. 29, 2023 – Habang tumataas ang pag-adopt ng cloud sa lahat ng industriya, gayundin ang kompleksidad ng mga kapaligiran sa cloud, na ginagawa ang pamamahala at pag-optimize ng paggasta sa cloud parehong isang pangunahing hamon at prayoridad para sa mga organisasyon ng IT. Bilang tugon, ang kasanayan ng FinOps ay lumitaw upang tulungan ang mga organisasyon na maksimisa ang halaga na nakukuha nila mula sa cloud. Habang tumataas ang kanyang kasikatan, binombarda ang mga organisasyon sa mensahe na dapat silang makilahok sa FinOps sa kabila ng kakulangan sa kahusayan sa pagsasanay. Natukoy ng Info-Tech Research Group na isa sa pinakamalaking hadlang para sa mga pinuno ng IT ay pagbibigay-kapangyarihan sa mga inhinyero at iba pang mga gumagamit ng cloud na makipagtulungan sa iba pang mga koponan ng organisasyon upang matugunan ang pagsasaluhang layuning ito ng FinOps. Upang tulungan ang IT na mag-navigate sa mga hadlang, inilabas ng nangungunang global na pananaliksik at payo na firma ang bagong blueprint ng industriya nito Get Started With FinOps.

Kung ang mga organisasyon ay nasa simula ng paglalakbay sa FinOps o nasa landas patungo sa pagpapatanda ng kasanayan, nilikha ang blueprint ng Info-Tech upang suportahan ang mga pinuno ng IT at ang kanilang mga organisasyon sa kanilang mga pagsisikap na pagsamantalahan ang kapangyarihan ng FinOps anuman ang antas ng kahusayan.

“Upang lumago at mapatanda ang kasanayan sa FinOps ng isang organisasyon, ang hamon ay pagbubukas ng mga silo, hikayatin ang pakikipagtulungan sa iba’t ibang yunit ng negosyo, panagutin ang mga gumagamit ng cloud para sa kanilang paggamit at paggasta sa cloud, at unawain ang mga pagsasaluhang layunin ng FinOps,” sabi ni Natalie Sansone, PhD, direktor ng pananaliksik sa Infrastructure & Operations sa Info-Tech Research Group. “Bukod sa paghahanap ng mga paraan upang mabawasan ang mga gastos sa cloud, ang FinOps ay isang kultural na pagbabago na nagbibigay-daan sa mas mahusay na pakikipagtulungan sa pagitan ng mga nakakalat na koponan at nagpapahintulot sa kanila na pagsamantalahin ang data upang matukoy ang mga pagkakataon upang maksimisa ang halaga ng negosyo mula sa mga pamumuhunan sa cloud.”

Ipinaliwanag ng bagong mapagkukunan ng firma na ang pang-unawa sa kolaboratibong katangian ng mga pinansiyal na operasyon at pagtukoy sa mga kinakailangang tungkulin at gawain ay tutulong sa mga organisasyon sa pagpapatupad o pagpapahusay ng FinOps. Sa kabilang banda, inaasahang mga benepisyo kabilang ang pinahusay na pagtingin at kontrol sa paggasta sa cloud, na-optimize na alokasyon ng mapagkukunan at nabawasan ang basura, pinaigting na transparency, pinaunlad na forecasting at budgeting, at pinaunlad na pananagutan sa gastos sa buong mga yunit ng negosyo.

Sa blueprint, binigyang-diin ng Info-Tech ang tatlong hakbang na maaaring sundin ng mga pinuno ng IT at kagawaran upang matiyak ang malawakang pang-unawa at kolaboratibong pagmamay-ari ng FinOps sa buong organisasyon. Ang mga hakbang na ito ay nakabalangkas sa ibaba:

1. Tukuyin ang mga tungkulin at istraktura ng FinOps. Sa unang hakbang, tutukuyin ng mga tauhan ng IT ang lahat ng mga tungkulin at persona na makikilahok sa FinOps at kung paano istruktura ang koponan. Habang ang FinOps ay isang responsibilidad na pinagsasaluhan, pinakamahusay itong gumagana kapag pinapatakbo ng isang central na function. Kaya’t, ang pagtukoy sa isang central na koponan ng FinOps pati na rin ang mga centralized at decentralized na mga function at aktibidad ay isang mahalagang bahagi ng pagpapatanda at paglago ng kasanayan sa FinOps. Mga persona at pangunahing mga tungkulin na isasaalang-alang kabilang ang:

 • Engineering at Operasyon
 • Negosyo at May-ari ng Produkto
 • IT, Apps, at Mga Koponan ng FinOps
 • Pagbili at Pinagmumulan
 • Pamunuan ng Ehekutibo
 • Pinansya

2. Tukuyin ang mga aktibidad ng FinOps. Nangangailangan ang ikalawang hakbang ng pagsusuri ng lahat ng mga domain, kategorya, aktibidad, at gawain na kasangkot sa FinOps bago magtalaga ng mga responsibilidad sa mga kalahok. Sa yugtong ito ng proseso, ang mga organisasyon ng IT ay:

 • Sukatin at suriin ang paggamit at gastos sa cloud
 • Badyet, benchmark, at hulaan ang paggamit at paggasta sa cloud
 • I-optimize ang paggamit at gastos sa cloud
 • Itatag ang pananagutan, kultura, patakaran, at pamamahala
 • Tanggapin ang mga tool at automation
 • Tukuyin at i-dokumento ang mga aktibidad ng FinOps

3. Magtalaga ng responsable, mananagot, konsultado, at naimpluwensiyahan (RACI) na mga gawain at repasuhin ang mga resulta. Sa ikatlong hakbang, gagamitin ng mga pinuno ng IT at ng kanilang mga koponan ang tool na tsart ng RACI, kasama sa mapagkukunan, upang magtalaga ng pagmamay-ari sa mga gawain ng FinOps at magplano ng susunod na mga hakbang para sa pagpapaunlad at pagpapahusay ng mga proseso ng FinOps. Ang pagkumpleto sa ikatlong yugto ay magkakaloob ng:

 • Isang kumpletong pagsusuri ng RACI ng FinOps
 • Isang lubos na pagsusuri at pagsusuri ng mga resulta ng RACI at kahusayan
 • Isang pagkakataon upang mag-brainstorm at magtalaga ng mga ideya sa pagpapahusay

Ipinayo ng Info-Tech na nangangailangan ang FinOps ng isang kultural na pagbabago patungo sa pakikipagtulungan at hindi magtatagumpay kung ito ay nakikita bilang responsibilidad lamang ng isang koponan o kung ang mga koponan ay gumagana nang magkakahiwalay. Habang dapat pangunahan at pangasiwaan ng isang nakasentral na koponan ang mga pamantayan at pinakamahusay na kasanayan ng FinOps na nagbibigay-daan sa kinakailangang kultura ng pakikipagtulungan, dapat unawain at tuparin ng bawat taong gumagamit ng cloud sa loob ng organisasyon ang kanilang tinukoy na tungkulin at responsibilidad para sa kabuuang tagumpay. Iminungkahi ng firma na isang mahalagang tagapagpabilis ng pakikipagtulungan ang paglikha ng isang walang-sala na kultura kung saan kinikilala, pagmamay-ari, at natututo mula sa mga pagkakamali.

Upang matuto nang higit pa tungkol sa mga benepisyo ng pagpapatupad at pagpapahusay ng kasanayan sa FinOps, i-download ang kumpletong Get Started With FinOps na blueprint.

Upang pagsamantalahin ang mga mapagkukunan sa cloud ng Info-Tech upang higit pang ipaalam ang mga pagpapahusay at estratehiya sa cloud, i-download ang mga kaugnay na pananaliksik sa ibaba o bisitahin ang